در بحث درمانهاى زيبايى دندانپزشكى كه ارتودنسى نيز جزو آن مى باشد، مشاهده نمونه كارهاى قبلى در انتخاب دندانپزشك زيبايى (و متخصص ارتودنسي)نقش تعيين كننده اى دارد. امروزه با رشد شبكه هاى اجتماعى درصد افرادى كه با مشاهد نمونه هاى درمانى،متخصص ارتودنسى خود را از طريق فضاى مجازى انتخاب مى كنند افزايش يافته است؛براى همين ضرورى ديديم در اين رابطه يك سرى نكات را به اطلاع علاقه مندان برسانيم.

قبل و بعد ارتودنسي چگونه انتخاب مى شود؟

اصولا” تهيه عكس هاى قبل و بعد ارتودنسى يك سرى قواعدى دارد كه توسط انجمن ارتودنسي آمريكا تعيين مى شود و اين قوانين نه فقط در آزمونهاى مهم ارتودنسى اين كشور بلكه در كشورهاى ديگر نيز به كار مى رود.نحوه تهيه هر يك از اين عكس هاى ارتودنسي قبل و بعد نيز شيوه خاص خود را دارد كه معمولا” در دوره تخصصى ارتودنسي آموزش داده مى شود.

بر اساس قانونهاى تهيه اين عكس ها،تهيه چندين عكس قبل و بعد ارتودنسي ضرورى است. كل عكس هاى قبل و بعد ارتودنسى به دو دسته كلى خارج دهانى و داخل دهانى تقسيم مى شوند.

عكس هاى خارج دهانى ارتودنسي

از نماهاى خارج دهانى ارتودنسي تهيه نماهاى زير ضرورى است:

١-٢) نماى خارج دهانى روبرو (در حالت استراحت و لبخند)

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  دندان قروچه (براکسیسم)

٣) عكس از نيم رخ

2 2 - ارتودنسي قبل و بعد
ارتودنسي قبل و بعد
1 3 - ارتودنسي قبل و بعد
ارتودنسي قبل و بعد
0 3 - ارتودنسي قبل و بعد
ارتودنسي قبل و بعد

در اين نماها بايستى از فرد در نماى روبرو و در حالتى كه عضلات صورت وى در حالت استراحت و همچنين لبخند قرار دارند،فوتوگرافى تهيه شود.نماى نيم رخ مى باشد كه در طرح درمان ارتودنسى بسيار كمك كننده است و تغيرات آن معمولا” در قبل و بعد ارتودنسي مشخص است.

اين فوتوگرافى هاى تهيه شده از نماهاى صورت،نماهايى ضرورى هستند و البته فوتوگرافى هاى ديگرى نيز بعضا” از بيماران ارتودنسي تهيه مى شوند كه فوتوگرافى هاى ضميمه را تشكيل مى دهند.

در بيماران معمولى ارتودنسى،تهيه فوتوگرافى هاى فوق(كه فوتوگرافى خارج دهانى ناميده مى شوند)بستگى به نظر متخصص ارتودنسي مربوطه دارد ولى در بيماران ارتوسرجرى(ارتودنسى و جراحى فك)تهيه اين فوتوگرافى ها و فوتوگرافى هاى ضميمه،ضرورى است.علت آن هم اين است كه در بيماران جراحى فك،علاوه بر الگوى دندانها،فرم صورت تغيير اساسى پيدا مى كند و اين تغييرات بايستى ثبت شوند.

عكس هاى داخل دهانى ارتودنسي دندان

علاوه بر فوتوگرافى هاى خارج دهانى،تهيه يك سرى فوتوگرافى هاى داخل دهانى نيز در بيمار ارتودنسى ضرورى است. اين فوتوگرافى ها از نماهاى مختلف داخل دهان تهيه مى شوند:

3 1 - ارتودنسي قبل و بعد
ارتودنسي قبل و بعد
4 - ارتودنسي قبل و بعد
ارتودنسي قبل و بعد
5 - ارتودنسي قبل و بعد
ارتودنسي قبل و بعد
6 - ارتودنسي قبل و بعد
ارتودنسي قبل و بعد

در اين پنج نماى داخل دهانى،الگوى بسته شدن دندانها،از نماهاى مختلف گرفته مى شوند و هدف از تهيه آنها ثبت وضعيت دندانها قبل از شروع و پس از اتمام  ارتودنسي دندان است.

قالبگيرى ارتودنسى يا فوتوگرافى؟

قبلا” براى شروع درمان ارتودنسى دندان،از بيمار قالبگيرى مى شد و از اين قالب مدل گچى تهيه مى شد. البته هنوز هم در مواردى قالبگيرى ارتودنسي انجام مى شود ولى در بسيارى از موارد اين قالبگيرى ارتودنسى جاى خود را به همين فوتوگرافى ها داده است.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  اسناد و سوابق درمان ارتودنسی

اين فوتوگرافى ها چندين حسن دارند؛ اولين موضوع اين است كه فوتوگرافى ها سختى هاى قالبگيرى ارتودنسي را براى بيماران كمتر مى كنند و ديگر ترس از قالبگيرى موجب دلسردى بيماران از ارتودنسى نمى شود. موضوع دوم اين است كه بسيارى از نكاتى كه در مدل گچى ارتودنسي قابل ثبت نيستند (از جمله بافت نرم و تغيير رنگ هاى دندانى) در اين شيوه قابل ثبت مى باشند.

قبل وبعد ارتودنسى را چگونه بررسى كنيم؟

همانطور كه در ابتداى مبحث بيان كرديم،مشاهده قبل و بعد ارتودنسي هاى انجام شده توسط  دكترارتودنسى متخصص،از جمله موارد بررسى در انتخاب متخصص ارتودنسي است.امروزه ارتودنتيستها نمونه درمان هاى قبلى ارتودنسى را در وبسايت يا شبكه هاى مجازى خود قرار مى دهند تا مراجعه كنندگان ارتودنسي دندان از ميزان توانايى و سليقه كارى ايشان آشنا شوند.اصول كار نيز بدين شكل مى باشد كه يك دكتر ارتودنسي متخصص بايستى تمام نماهاى داخل دهانى يك مريض را نمايش دهد و در صورتى كه در اثر ارتودنسى،تغييرات زيادى در صورت فرد رخ داده باشد،بايستى نماهاى خارج دهانى وى را نيز نشان دهد.در نمايش عكس هاى خارج دهانى بايستى توجه شود كه با پوشاندن چشم هاى فرد ،صورت وى قابل شناسايى نباشد.

مدارك ارتودنسي

پس از اولين ويزيت توسط متخصص دكترارتودنسى متخصص،يك سرى مدارك شروع درمان ارتودنسي براى بيمار تجويز مى شود تا پس از تهيه آنها،ارتودنسى دندان ها شروع شود.يكى از مدارك ها همين عكس هاى ارتودنسي است كه توضيح داده شد.ساير مدارك شامل راديوگرافى ها مى باشند كه از جمله آنها مى توان به راديوگرافى پانوراميك(كه كل دندانها را نشان مى دهد)و راديوگرافى سفالومترى لترال(كه وضعيت فكى را نشان مى دهد)اشاره كرد.همانطور كه اشاره شد، در برخى موارد علاوه بر اين مدارك،مدل گچى (كست) نيز از بيمار تهيه مى شود.با تهيه مدارك ارتودنسي( والبته رفع پوسيدگى هاى دندان ها)فرد آماده ارتودنسي مى باشد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  مراقبت و تمیز کردن وسایل ارتودنسی

قبل و بعد ارتودنسي در كلينيك ارتودنسي دكتر اصلانى و دكتر حجازى

در تنها كلينيك تخصصى ارتودنسي كرج،مراجعين بر اساس سن مراجعه خود به دو قسمت ارتودنسي كودكان و ارتودنسي نوجوانان و بزرگسالان تقسيم مى شوند. براى شروع ارتودنسي در اين كلينيك تخصصى، قبل از شروع ارتودنسى، چه كودك به دكتر ارتودنسي كودكان مراجعه كرده باشد و چه دكتر ارتودنسي متخصص، عكس هاى ارتودنسي قبل از كار تهيه مى شوند تا فرد بتواند روند ارتودنسي دندان خود را تحت نظر بگيرد. در ادامه و با پايان يافتن ارتودنسى دندان هاى وى، عكس هاى پس از ارتودنسي نيز به همان ترتيب تهيه مى شوند تا در آرشيو اين كلينيك تخصصى ارتودنسي در كرج ثبت شود. بيماران نيز بر اساس اين عكسهاى ارتودنسي قبل و بعد، به مدت يكسال تحت نظر گرفته مى شوند تا اگر مشكلى براى ارتودنسي دندان هاى ايشان رخ داد،قابل تصحيح باشد.

0/5 (0 نظر)