در گذشته درمانهاى پزشكى و دندانپزشكى حالت پترناليستى (يا پدرانه) داشت به اين معنا كه هر آنچه پزشك يا دندانپزشك تصميم مى گرفت بيمار مى پذيرفت و انجام مى داد. امروزه شكل توصيه پذيرى درمانها تغيير كرده است و مخصوصا درمانگرهايى كه به درمانهاى زيبايى مشغولند (از جمله متخصصين ارتودنسى) بيشتر به نظرات مراجعين توجه مى كنند. البته بايستى تاكيد كرد كه اين دامنه توصيه پذيرى نيز محدوده اى دارد و نبايستى كيفيت درمان فداى خواسته و تمايلات مراجعين شود.

متخصص ارتودنسى خوب

اين موضوع در درمان ارتودنسى نيز مصداق دارد؛ قبلا متخصص ارتودنسى خوب كسى بود كه بدون توجه به نظر بقيه درمان درست را انجام دهد اما امروزه از ديدگاه مراجعين، متخصص ارتودنسى  درمانگرى است كه به نظر بيماران خود توجه كند.البته به نظر نگارنده بهترين متخصص ارتودنسى يا يك متخصص ارتودنسى خوب كسى است كه يك تعادل و بالانس بين خواسته بيماران و اصول درمانى برقرار كند. به نظر بيماران خود توجه كند و در صورتى كه نظر آنها با اصول درمانى تداخل ندارد آنها را اجرا كند و در غير اينصورت اين موضوع را به بيمار ارتودنسى خود بصورت كامل توضيح داده و وى را قانع كند. مهمترين جلوه موضوع فوق در ارتودنسى ،انجام درمان ارتودنسى فك بالا مى باشد…

ارتودنسى فك بالا يا ارتودنسى دوفك؟

به طور كلى درمان ارتودنسى يك درمان دو فك مى باشد علت آن نيز اين است كه در مسير درمان ارتودنسى ابتدا فك بالا و سپس فك پايين مرتب مى شوند و در انتهاى درمان اين دوفك روى هم نشانده مى شوند.شايان ذكر است كه قسمت عمده زيبايى درمان ارتودنسى نيز از روى هم نشستن مناسب دو فك روى هم حاصل مى شود.براى تفهيم بيشتر موضوع اين دو عكس را با يكديگر مقايسه كنيد:

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  هدگیر ارتودنسی چیست
1 1 - ارتودنسى فك بالا
ارتودنسى فك بالا
0 1 - ارتودنسى فك بالا
ارتودنسى فك بالا

در مورد زمان بندى درمان نيز به اين شكل نيست كه لزوما زمان درمان ارتودنسى فك بالا نصف زمان ارتودنسى دو فك بالا و پايين باشد.عملا زمان ارتودنسى فك بالا به اندازه ارتودنسى فك پايين مى باشد چرا كه ارتودنسى فك پايين همزمان و در امتداد ارتودنسى فك بالا انجام مى شود و نيازمند زمان درمان مجزايى نيست.در تصوير سمت راست، درمان ارتودنسى دوفك انجام شده و در سمت چپ درمان ارتودنسى فك بالا انجام شده است.فرم دندانها و حتى نامرتبى دندانهاى فك بالاى هر دو نمونه درمانى مشابه مى باشد؛تنها تفاوت اين است كه در كيس سمت راست علاوه براينكه دندانهاى فك بالا مرتب شده اند،دندانهاى اين فك روى دندانهاى فك پايين نيز نشانده شده اند و همين همپوشانى دندانها نماى زيباترى به مجموعه دندانها داده است.در نمونه درمانى سمت چپ نيز فك بالا بصورت كامل مرتب شده است اما چون دندانهاى فك بالاى وى روى دندانهاى فك پايين چفت نشده اند،مرتب شدن دندانها زيبايى كامل را ايجاد نكرده است.

مشكل ديگرى كه وجود دارد همخوانى دندانهاى دو فك نسبت به يكديگر است؛ به اين معنا كه وقتى دندانهاى فك بالا و پايين به يك ميزان نامرتب هستند،نامرتبى آنها خيلى به چشم نمى آيد اما اگر دندانهاى فك بالا مرتب شوند، دندانهاى فك پايين در مقايسه با دندانهاى مرتب شده بالا، بى نظمى خود را نشان خواهند داد.

برخى از بيماران ارتودنسى به اين اميد درمان  خود را بصورت ارتودنسى فك بالا شروع مى كنند كه شايد با درمان تك فك ارتودنسى مشكل آنها حل شود. اين مراجعين در انتهاى ارتودنسى فك بالا احساس مى كنند كه نظم دندانهاى فك پايين آنها بدتر شده است! در صورتيكه اين موضوع رخ نداده بلكه مرتب شدن دندانهاى فك بالا موجب شده بى نظمى دندانهاى فك پايين بيشتر به چشم بيايد.اگر دندانهاى هر دو فك شما به يك اندازه نامرتبى دارد حتما ارتودنسى دوفك انجام دهيد؛چرا كه ارتودنسى فك بالا موجب خواهد شد كه نامرتبى دندانهاى فك پايين شما بيشتر به چشم بيايد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  مشکل جلو زدگی دندان پس از ارتودنسی

 درمان ارتودنسى فك بالا يك تفاوت ديگر نيز با ارتودنسى بالاو پايين دارد و آنهم اين است كه در طى درمان ارتودنسى، دندانها بطور طبيعى مقدارى تيره تر مى شوند.اگر ارتودنسى فك بالا انجام شود اين تيرگى نسبى در دندانهاى هر دوفك خواهد بود و به چشم نخواهد آمد اما در صورتيكه  ارتودنسى بصورت تك فك انجام شود تيرگى نسبى دندانهاى يك فك نسبت به فك ديگر موجب خواهد شد كه در انتهاى درمان،سفيدكردن دندان(بليچينگ)در فك ارتودنسى شده ضرورى به نظر برسد.

با توجه به توضيحات فوق بايستى عنوان شود كه اگر در مورد دندانهاى خود وسواس داريد و به دنبال حداكثر زيبايى هستيد،حتما درمان ارتودنسى خود را بصورت دو فك انجام دهيد.اگر درمان ارتودنسى شما شامل كشيدن دندان باشد حتما ارتودنسى خود را بصورت دو فك انجام دهيد چرا كه در اين حالت بدست آوردن روى همنشستگى دندانها اهميت زيادى دارد. يك درمان ارتودنسى دو فك تفاوت طول درمان زيادى با ارتودنسى فك بالا نخواهد داشت ولى موجب خواهد شد دندانهاى شما بخوبى روى هم بنشينند و حداكثر زيبايى را ايجاد كند.

diasteme espace expansion maxillaire orthodontie sherbrooke - ارتودنسى فك بالا
ارتودنسى فك بالا

ارتودنسى فك بالا در چه مواردى قابل انجام است؟

توضيحات فوق به اين معنا نيست كه درمان ارتودنسى فك بالا در هيچ شرايطى قابل انجام نيست؛بلكه در مواردى ارتودنسى فك بالا نيز بخوبى جواب مى دهد اما شرايط خاص خود را دارد.

اگر ارتودنسى شما نيازمند كشيدن دندان نيست و دندانهاى فك پايين شما نيز نامرتبى زيادى ندارند با نظرمتخصص ارتودنسى خود مى توانيد فقط ارتودنسى فك بالا را انجام دهيد.نظر متخصص ارتودنسى  اهميت زيادى دارد چرا كه در مواردى، متخصص ارتودنسى براى مرتب كردن دندانهاى فك بالا نياز دارد كه از فك پايين نيز نيرو بگيرد(مثلا با كش هاى بين فكى) ودر اينحالت حتى با وجود بى نظمى كم در فك پايين،لازم خواهد بود كه ارتودنسى فك پايين را نيز انجام دهيد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  دستگاه های فانکشنال در ارتودنسی

هزينه ارتودنسى فك بالا

در تعرفه هاى دولتى و نيمه دولتى درمان ارتودنسى،هزينه ارتودنسى ثابت دو فك دو برابر هزينه ارتودنسى فك بالا محاسبه مى شود اما در بخش خصوصى نحوه محاسبه هزينه درمان ارتودنسى،به نظر متخصص ارتودنسى بستگى زيادى دارد.برخى از متخصصين ارتودنسى ،هزينه ارتودنسى فك بالا را نصف ارتودنسى دو فك محاسبه مى كنند اما برخى از ارتودنتيستها،سختى كار يك درمان ارتودنسى فك بالا را بيشتر از يك درمان ارتودنسى بالا و پايين مى دانند و هزينه ارتودنسى فك بالا را بيشتر از نصف كل هزينه  ارتودنسى محاسبه مى كنند.

images - ارتودنسى فك بالا
ارتودنسى فك بالا

ارتودنسى فك بالا در كلينيك تخصصى ارتودنسى دكتر اصلانى و دكتر حجازى

 ما نيز در كلينيك ارتودنسى كرج و تهران توصيه اوليه مان بر روى ارتودنسى دوفك بالا و پايين مى باشد اما در مواردى كه مراجعين درخواست ارتودنسى فك بالا را داشته باشند (و البته قابل انجام باشد) فقط ارتودنسى بالا را انجام مى دهيم تا نظر آنان نيز جلب شود. در انتهاى مقاله بايد اين نكته را نيز يادآورى كنيم كه چون اين كلينيك ارتودنسى تنها كلينيك تخصصى ارتودنسى در كرج مى باشد و بيماران زيادى براى درمانهاى تركيبى ارتودنسى و جراحى فك به اين مجموعه مراجعه مى كنند، اين مراجعين بايستى بدانند كه درمان ارتوسرجرى (ارتودنسى و جراحى فك) بصورت ارتودنسى فك بالا امكانپذير نمى باشد و براى اين نوع از درمانهاى ارتودنسى، حتما بايد دو فك ارتودنسى شوند.

0/5 (0 نظر)