آگاهی از این مطلب که هر یک از انواع درمان های ارتودنسی چه هزینه ای دارند نقش بسیار مهمی درافزایش دید بیماران خواهد داشت. به طور کلی میانگین هزینه braceها در سایر کشورها میتواند بین 3000$ تا 7000$ متغیر باشد که خود بسته به شدت مشکل دندانها، نوع brace انتخابی و این که braceها در دو فک قرار گیرند و یا تنها در یک فک , هزینه درمان ارتودنسی متفاوت است.

شدت مشکل

فاکتور اصلی که در میزان هزینه نهایی درمان اثر گذار می باشد، شدت مشکل دندانها و زمانی است که برای تصحیح  آن نیاز خواهد بود. بنا بر اعلام AAO ( انجمن ارتودنتیستهای آمریکا ) میانگین طول دوره درمان برای اغلب بیماران کمتر از 2 سال می باشد؛ هرچند برای بیمارانی که به تصحیحات کمتری نیاز دارند این میزان کمتر و در موارد شدیدتر تا چند سال بیشترنیز میتواند به طول انجامد.

2 3 2 1 1 - هزینه درمان ارتودنسی
هزینه درمان ارتودنسی

نوع براكت

نوعی از brace که برای درمان انتخاب می شود تاثیر به سزایی بر هزینه نهایی درمان خواهد داشت. braceهای فلزی سیستم های کانونشنال (معمولی) کمترین و براکت های شفاف وسیستم های سلف لیگیت بیشترین  هزینه درمان را دارا می باشند. Braceهای شفاف حتی گاهی هزینه درمان را تا 8000$ بالا می برند.

3 3 2 1 1 - هزینه درمان ارتودنسی
هزینه درمان ارتودنسی

Clear Alignerها)پلاک های شفاف) در حدود 5000$ هزینه خواهند داشت وبسته به مورد ، هزینه آنها نیز گاهی به 8000$ نیز می رسد؛اما به طور کلی مشکلات ارتودنسی ساده که با تعداد کمتری از alignerها ( حدودا” 5 ست ) برطرف می شوند هزینه ای در حدود 2000$ خواهند داشت.

4 3 2 1 1 - هزینه درمان ارتودنسی
هزینه درمان ارتودنسی

Braceهای  )lingual پشت دندانی) عموما برای هر بیمار به طور اختصاصی ساخته میشوند و قرار دادن آنها هم برای بیمار و هم برای متخصص ارتودنسی چالش برانگیز خواهد بود. از اینرو هزینه درمان با آنها بین 5000$ تا 13000$ متغیر می باشد.

5 2 1 1 1 - هزینه درمان ارتودنسی
هزینه درمان ارتودنسی

تفاوت در تعرفه درمان ارتودنسي در ايران

البته هزینه های ارتودنسی یاد شده،در کشور ما نظام مندی کمتری دارد که از جمله دلایل آن می توان به مسایل زیر اشاره کرد:

  • خود این درمان  بر اساس نوع تشخیص داده شده وکیفیت انجام آن طیف وسیعی را شامل می شود و همین وسعت تصمیم گیری،در گوناگونی تعرفه ارایه شده تاثیرگذار می باشد.
  • سیستم بیمه متمرکزی که درمان های ارتودنسی را تحت پوشش قرار دهد ودر نتیجه درمانهای مختلف را به شیوه مناسبی تعرفه بندی نماید،وجود ندارد.
  • مواد مصرفی ارتودنسی در کشور ما طیف وسیعی دارد و کیفیت مواد مصرفی،اثر مستقیمی در تعرفه نهایی ارایه شده به بیمار دارد.

با این حال اگر میخواهید درمان ارتودنسی را برای خود یا اطرافیان خود آغاز کنید و میخواهید میزان هزینه های آنرا ارزیابی کنید قبل از آغاز درمان، در مورد پیچیدگی وطول دوره درمان وهمچنین هزینه braceها (دو عامل مهم تاثیرگذار بر هزینه درمان ارتودنسی) با متخصص ارتودنسی مشورت کنید.