کرج، خيابان بهشتی، بین هلال احمر و دارايی، ساختمان پزشكان نور، طبقه 3، واحد 11 - تلفن : 34498116

شانزدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
زمان: ۲۱ تا ۲۳ تیر ۹۶ (پیش‌کنگره: سه‌شنبه ۲۰تیر۹۶)
محور کنگره: موفقیت و شکست در درمان دندان‌پزشکی کودکان
مکان: هتل المپیک تهران
رییس کنگره: دکتر ژاله محمودیان
دبیر کنگره: دکتر مهدی شهرابی
دبیر علمی کنگره: دکتر بهمن سراج
امتیاز بازآموزی: ۲۰ امتیاز
سایت کنگره: iapd2017.ir
دبیرخانه: انتهای خیابان کارگر شمالی، قبل از بزرگراه حکیم، دانشکده دندان‌پزشکی تهران، گروه دندانپزشکی کودکان
تلفن: ۰۲۱۸۸۲۴۶۰۹۳ و ۰۹۳۸۱۱۴۰۲۳۶

kodakan 16th2

جدول هزینه ثبت نام:
متخصصیت کودکان
تا پایان سال ۹۵: ۲۵۰هزار تومان
تا ۱۴ تیر ۹۶: ۳۵۰هزار تومان
روز کنگره: ۴۵۰هزار تومان

دندان‌پزشکان عمومی:
تا پایان سال ۹۵: ۲۰۰هزار تومان
تا ۱۴ تیر ۹۶: ۳۰۰هزار تومان
روز کنگره: ۳۵۰هزار تومان

برگرفته از وبسایت خبری دندانه