یکی از رایجترین آنومالیهای دندانی، فقدان مادرزادی دندان است که با نامهای  congenital dental aplasiaیاdental agenesis  نیز شناخته میشود. تاثیر منفی این انومالی ممکن است هم از جنبه زیبایی و هم از لحاظ عملکرد خود را نشان دهد.تاثیر منفی بر زیبایی به تنهایی فاکتور مهمی است و مشکلات ناشی از آن ممکن است بر اعتماد به نفس بیمار و کیفیت زندگی وی اثر نامطلوب داشته باشند. از بعد عملکرد نیز فقدان مادرزادی دندان میتواند موجب مشکلاتی نظیر آسیبهای پریودنتال، رشد ناکافی استخوان الوئول، کاهش قدرت جویدن و تلفظ نادرست کلمات شود.

ض1 1 - فقدان مادرزادی دندان

فقدان مادرزادی دندان نتیجه اختلال در مراحل ابتدایی رشد و تکامل جنین و تغییرات dysplastic در اکتودرم میباشد (جنین از  3لایه اندودرم ،مزودرم و اکتودرم تشکیل شده است). زمانی که یک دندان شیری به طور مادرزادی وجود نداشته باشد دندان دایمی جایگزین آن نیز به طور معمول وجود نخواهد داشت.فقدان مادرزادی دندان یک آنومالی چند عاملی است به این معنا که ترکیب عوامل محیطی و فاکتورهای ژنتیکی در ایجاد آن نقش دارند. برخی از این عوامل محیطی عبارتند از: عفونت، تروما و داروها.تشخیص دقیق فقدان مادرزادی دندان نیز نیاز به تصاویر رادیوگرافیک و معاینات کلینیکی دارد.

ض2 1 - فقدان مادرزادی دندان

در دندانهای شیری فقدان مادرزادی دندان چندان شایع نیست و شیوع آن بر اساس مطالعات صورت گرفته بین 0.1% تا 2.4% گزارش شده است. اما همانطور که اشاره کردیم در صورتی که دندان شیری وجود نداشته باشد دندان دایمی جایگزین آن نیز وجود نخواهد داشت. شیوع فقدان مادرزادی دندان در دندانهای دایمی( در صورتی که دندان مولر سوم را در نظر نگیریم) بین 0.15% تا 16.2% گزارش شده است. شیوع فقدان مادرزادی دندانهای مولر سوم (دندانهای عقل) 34.8% گزارش شده است.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  درمان ارتودنسی یا veneerهای پرسلنی؟

 به عنوان قانون کلی، در صورتی که دندانها دچار Missing باشند ، معمولا دیستالی ترین دندانهای هر رده درگیر خواهند بود. به این معنا که در دندانهای ثنایا دندانهای لترال، در دندانهای پرمولر دندان پرمولر دوم و در دندانهای مولر دندان مولر سوم بیشترین احتمال missing را خواهند داشت. همچنین گروهی دیگر از مطالعات حاکی از آن هستند که missing دو طرفه دندان (symmetrical dental missing) در فک بالا و missing یک طرفه دندانها (unilateral dental missing) بیشتر در فک پایین شایع می باشد؛که درفک بالا دندانهای lateral incisor و در فک پایین دندانهای پرمولر بیشترین احتمال Missing را دارند.درمان فقدان مادرزادی دندان یک درمان جامع و به نسبت پیچیده است و از مرحله تشخیص تا درمان کامل، نیاز به همکاری متخصص اطفال، متخصص ارتودنسی و پروتزیست دارد.

متخصص اطفال با تشخیص به موقع مشکل و ارجاع آن به متخصص ارتودنسی نقش مهمی ایفا میکند چرا که در برخی مواقع missing دندان لترال فک بالا موجب نهفتگی دندانهای کانین میشود. در این شرایط می توان با کشیدن زودهنگام دندانهای کانین شیری، دندانهای کانین دایمی را به موقعیت اصلی هدایت کرد. از سوی دیگر نوع malocclusion و شدت به هم ریختگی دندانها مواردی هستند که اصلاح آنها نیاز به همراهی ارتودنتیست دارد. فضای ناشی از ناحیه بی دندانی  میتواند توسط درمان ارتودنسی حفظ شود تا در آینده نسبت به جایگزینی آن با درمانهای پروتزی اقدام شود یا میتوان این فضا را با استفاده از نیروهای ارتودنسی به طور کامل بست. تصمیم گیری در مورد تمامی این موارد، نیاز به مشاوره با متخصص ارتودنسی و شرایط بیمار دارد؛ از اینرو هر چه زودتر نسبت به رفع آنها اقدام شود بهتر است.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  کشیدن دندان در ارتودنسی

در تصاویر زیر کودکی 15 ساله را با missing دو طرفه دندانهای لترال فک بالا مشاهده میکنید. پیش از درمان ارتودنسی دندانهای سانترال و کانین به سمت فضای خالی حرکت کرده اند.

ض3 1 - فقدان مادرزادی دندان

 پس از درمان ارتودنسی، فضای ناحیه بی دندان حفظ شده است تا با ایمپلنت جایگزین شود. برای جلوگیری از حرکت مجدد دندانها در این هنگام، retainerهایی در سطح palatal دندانها قرار داده شده است.

ض4 1 - فقدان مادرزادی دندان

 ایمپلنت برای بیمار قرار داده شد.

5 1 1 - فقدان مادرزادی دندان

در تصاویر فوق بهبود لبخند بیمار را پس از اتمام کار ملاحظه میکنید.