یکی از چالش برانگیزترین و مهمترین مسائل ارتودنسی، نهفتگی دندان های کانین (نیش) می باشد.

تشخیص و طرح درمان صحیح، هدایت مناسب دندانها به قوس دندانی و مهارت متخصص ارتودنسی از جمله پیش نیازهای دستیابی به نتیجه ایده آل می باشند.

دندانهای کانین از جهات مختلف، حایز اهمیت فراوان هستند.

یکی از این موارد نقش فانکشنال ویژه آنهاست .این دندانها موجب هدایت حرکت مندیبل (فک پایین) میشوند و به این ترتیب از تماس سایر دندانها در حالت اکلوژن جلوگیری میکنند. در تصاویر زیر نقش آنها را می توانید ملاحظه کنید. اگر این دندانها در قوس دندانی به صورت malposition قرار بگیرند، دندانهای دیگر مجبور به ایفای نقش آنها میشوند که این امر در طولانی مدت میتواند باعث سایش آنها و مشکلات مفصلی شود.

ض2 - دندان نیش نهفته
دندان نیش نهفته

دندانهای کانین از جمله مستحکم ترین دندانهای موجود در حفره دهان هستند و با ریشه خود( که بلندترین ریشه در میان دندانهاست) قادر به تحمل نیروهای سنگین می باشند.

نقش دندانهای کانین در زیبایی نیز بسیار حایز اهمیت است. این دندانها با شکل ویژه خود- که شبیه به هیچکدام ازدندانهای انسیزور و مولرنیست- در گوشه دهان قرار گرفته و حد فاصل دندانهای قدامی و خلفی می باشند.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته ،شیوع دندانهای نیش نهفته 1.6% بوده و شیوع آن در زنان (1.17%) دو برابر مردان عنوان شده است (0.51%) . 8درصد از این موارد به صورت نهفتگی دو طرفه بوده اند. از جمله شایعترین دلایل نهفتگی این دندانها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • عدم تناسب سایز فک و دندانها
  • باقی ماندن طولانی مدت یا از دست رفتن زود هنگام دندانهای کانین شیری
  • موقعیت abnormal ریشه دندانها
  • شکاف کام
  • انکیلوز دندانها

در صورتی که دندانهای کانین به صورت نهفته باقی بمانند میتوانند موجب تحلیل ریشه دندانهای مجاور و ایجاد ضایعات سیستیک در اطراف فولیکول دندانی بشوند که در تصاویر زیر این فرایند را ملاحظه میکنید.

ض3 - دندان نیش نهفته
دندان نیش نهفته
ض4 - دندان نیش نهفته
دندان نیش نهفته

در تصویر فوق نیز تحلیل ریشه دندانهای مجاور را توسط دندان نیش نهفته میبینید که امری رایج در دندانهای نهفته است.

معاینه زود هنگام برای بررسی احتمال نهفتگی این دندانها ،با تهیه تصاویر پانورامیک در 10 سالگی صورت می گیرد؛ که خود اهمیت دیگر مراجعه به موقع به متخصص ارتودنسی را نشان میدهد. در این سن،عدم لمس این دندانها در وستیبول باکال میتواند نشانه ای از نهفتگی آنها در آینده باشد که در این صورت با انجام مداخلات به موقع میتوان از وقوع آن پیشگیری کرد.

تحقیقات صورت گرفته نشان میدهند در صورتی که مشکل ناشی از کمبود فضا باشد، کشیدن دندانهای کانین شیری میتواند از نهفتگی دندانهای کانین دایمی جلوگیری کند و در صورتی که مشکل ناشی از تنگی فک بالا باشد میتوان نسبت به expansion آن اقدام نمود.

ض5 - دندان نیش نهفته
دندان نیش نهفته

در تصویر فوق به علت کمبود فضای کافی دندانهای پرمولار مانع رویش دندانهای کانین شده اند.

متاسفانه بسیاری از بیماران در سنی مراجعه می کنند که دندانهای دایمی به طور کامل روییده اند و متاسفانه در این سنین گزینه های درمانی نسبت به سنین پایین تر(که بیمار هنوز در حال رویش است) بسیار محدودتر می باشد.

در صورتی که تشخیص بر این باشد که باید این دندانها را وارد قوس نمود، دندانهای کانین شیری کشیده میشوند و در یک دوره 6 ماهه ،دندان نهفته تحت نظر قرار میگیرد که آیا خود قادر به رویش میباشد یا خیر. در غیر اینصورت میتوان با استفاده از نیروی ارتودنسی ،دندانها را به داخل قوس دندانی هدایت نمود.

ض6 - دندان نیش نهفته
دندان نیش نهفته

در تصاویر بالا مراحل expose و هدایت دندانهای نیش نهفته به داخل قوس فکی توسط نیروهای ارتودنسی را ملاحظه می نمایید.

در هنگام حرکت دندانها به سمت موقعیت صحیح ،احتمال تحلیل ریشه دندانهای مجاور و همچنین انکیلوز خود آنها وجود دارد.

در تصاویر زیر بیماری 19 ساله را می بینید که تصاویر رادیوگرافی، نهفتگی دو طرفه دندان کانین را نشان داده اند. با توجه به موقعیت آنها و تشخیص متخصص ارتودنسی، امکان هدایت آنها به داخل قوس دندانی وجود داشته است.

ض7 - دندان نیش نهفته
دندان نیش نهفته

نخست بیمار تحت درمان ارتودنسی قرار گرفت و برای اکسپوژر دندانهای کانین به جراح فک و صورت ارجاع داده شد.

ض8 - دندان نیش نهفته
دندان نیش نهفته

در ادامه برای جلگیری از تحلیل ریشه دندانهای مجاور، ballista appliance مورد استفاده قرار گرفت.

ض9 - دندان نیش نهفته
دندان نیش نهفته

در طول یک سال بعد، رویش دندانهای نهفته به تدریج کامل گردیده و پس از آن دندانها به داخل قوس فکی هدایت شدند.

ض11 - دندان نیش نهفته

ض10 - دندان نیش نهفته
دندان نیش نهفته
telegram app - دندان نیش نهفته
كانال تلگرام مطب تخصصي دكتر اصلاني و دكتر حجازي