در بعضی از موارد خاص، فک بالا (maxilla) و فک پایین (mandible) نسبت به هم در رابطه مناسبی قرار ندارند ؛در این موارد پس ازتهیه تصاویر رادیوگرافیک و تایید متخصص ارتودنسی، ممکن است در بازه ای مشخص از درمان، استفاده از head gear پیشنهاد شود.

اما head gearچیست و تمایز آنها نسبت به braceهای معمولی چیست؟

بنابر تعریف AAO(انجمن ارتودنتیستهای آمریکا) ، head gear یک نام عمومی برای applianceهای خارج دهانی است که با اعمال نیرویی مشخص، رویش فک را تحت تاثیر قرار میدهند و هدایت میکنند. البته در شرایط ویژه ای که امکان هدایت دندانها به موقعیتی خاص توسط braceها و clear retainerها وجود ندارد, از head gearها برای حرکات دندانی نیزاستفاده میشود.

 انواعی از retraction head gearها برای اصلاح classII (عقب بودن فک پایین یا جلو بودن فک بالا) به کار می روند. این head gearها به سمت پشتی سر یا گردن متصل میشوند و میتوانند بر رشد قدامی، خلفی والبته عمودی صورت اثر بگذارند. همچنین میتوانند دندانها را به موقعیت بهتر هدایت یا مانع حرکت آنها از جای خود شوند. دو نمونه از رایج ترین انواع این head gearها, high pull head gear و cervical pull head gear می باشند.

ضص1 - انواع هدگیرهای ارتودنسی
هدگیرهای ارتودنسی
ضص2 - انواع هدگیرهای ارتودنسی
هدگیرهای ارتودنسی

 دسته دیگری از head gearها, protraction head gearها می باشند و برای اصلاح classIII (عقب بودن فک بالا یا جلو بودن فک پایین) به کار می روند. این head gear ازدو قسمت که  یکی بر روی چانه ودیگری بر روی پیشانی قرار میگیرد, تشکیل می شود. این دو قسمت توسط یک فریم فلزی به یکدیگر متصل میشوند. فریم فلزی توسط الاستیک به brace  یا پلاک متحرک که برروی دندانهای فوقانی قرار دارد متصل میشود.

صرف نظر از اینکه چه نوع هدگیری بکار رود، 3-5 روز نخست استفاده از آنها ممکن است اندکی دردناک باشد که به راحتی با مسکن تجویز شده توسط متخصص ارتودنسی بر طرف خواهد شد. همچنین در نخستین روزهای استفاده ممکن است اندکی بر روی چانه ، پیشانی  یا صورت فشار حس شود که با گذشت زمان برطرف خواهد شد.

ضص3 - انواع هدگیرهای ارتودنسی
هدگیرهای ارتودنسی

درمان با head gearها عموما زمانی صورت میگیرد که فرد هنوزدوران رشد خود را سپری نکرده و رشد استخوانها هنوز کامل نشده است و میتوان استخوان را به موقعیتی جدید هدایت کرد. مدت زمان استفاده از این deviceها بسته به طرح درمان متخصص ارتودنسی متفاوت خواهد بود؛ اما استفاده روزانه از آنها حداقل باید 12 تا 14 ساعت باشد. Head gearها باید هنگام غذا خوردن ،ورزش یا فعالیتهای فیزیکی دیگر که احتمال وارد شدن آسیب به آنها را افزایش میدهد برداشته شوند.این وسایل در هر ویزیت ارتودنسی که عموما هر 6-4 هفته یکبار است، باید حتما” همراه فردباشند.مساله ای که حایز اهمیت است مسواک زدن دندانها در طول دوره درمان با head gearهاست .در هنگام مسواک زدن باید head gear از دهان خارج شود وحداقل روزانه 2 بار به مدت 3 دقیقه دندانها به خوبی تمیز شوند. استفاده از نوشیدنیها و میان وعده های پرشکر و بهداشت ضعیف دندانها در هنگام استفاده از head gear موجب آسیب به دندانها خواهد شد.

telegram app - انواع هدگیرهای ارتودنسی
كانال تلگرام دكتر اصلاني و دكتر حجازي