آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره پنجم

بیمار مورد نظر آقای 26 ساله ای بود که با شکایت بیرون زدگی فک پایین مراجعه نموده بود. درمقایسه نمای لبخند قبل و پس از درمان،مشخص است که بیرون زدگی فک پایین اصلاح شده و نمای لبخند فک بالا نیز بهبود یافته است. در مقایسه نمای نیم رخ قبل و پس از درمان ،مشخص است که فک بالای وی جلو آمده و فک پایین عقب رفته است. در مقایسه نمای سه رخ معمولی قبل و پس از درمان،مشخص است که به پری گونه ها اضافه شده است. در مقایسه دونمای روبروی داخل دهانی(قبل و بعد از درمان )کاملا” مشخص می باشد روی هم نشستگی دندان های بالا وپایین بیمار با جراحی (هر دو فک) تصحیح شده است. در مقایسه دو نمای سمت راست داخل دهان (قبل و بعد از درمان ) مشخص می باشد که پس از جراحی دندانهای فک بالا و پایین به خوبی روی هم نشسته اند. در مقایسه دو نمای سمت چپ داخل دهان (قبل و بعد از درمان ) نیز مشخص می باشد که پس از جراحی دندانهای فک بالا و پایین به خوبی روی هم نشسته اند. در مقایسه دو نمای داخل دهانی فک بالا(قبل و بعد از درمان )مشخص می باشد که شکل قوس فک بالا تصحیح شده است. در مقایسه دو نمای داخل دهانی فک پایین(قبل و بعد از درمان )مشخص می باشد که نظم دندانهای فک پایین نیز بهبود یافته است.

5/5 ( 1 بازدید )