آرشیو بیماران درمان شده توسط دکتر فرزین اصلانی

درمانهای ناصحیح انجام شده توسط درمانگرهای فاقد صلاحیت

photo 2018 02 17 17 24 54 - نمونه درمانى شماره چهل و چهارم
درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه هفتم

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه هفتم

متاسفانه هر هفته در مطب،حداقل یک مراجعه کننده داریم که طی یک درمان ارتودنسی نامناسب،دندان به اشتباه از وی کشیده شده است.در بسیاری از موارد نیز جبران این خطا،بسیار دشوار و در برخی موارد نیز حتی جبران ناپذیر است.برای کشیدن دندان در ارتودنسی،مشاوره و نامه...
photo 2018 02 17 00 45 43 - نمونه درمانى شماره چهل و چهارم
درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه هشتم

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه هشتم

پس از درمان ارتودنسی،بایستی به بیمار نگهدارنده(رتینر) تحویل داده شود.معمولا” برای فک پایین، نگهدارنده ثابت درنظر گرفته می شود و ساخت درست این وسیله،نقش مهمی در حفظ نتایج درمان دارد. دو عکس فوقانی اسلاید مربوط به نگهدارنده ای است که بصورت مناسبی توسط متخصص ارتودنسی...

درمانهای انجام شده با روش ارتودنسی

900 1 - نمونه درمانى شماره چهل و چهارم
نمونه درمانى شماره چهل و نهم

نمونه درمانى شماره چهل و نهم

بیمار مورد نظر خانم 12 ساله ای بود که با شکایت کمبود فضا برای دندان نیش سمت راست فک بالا و نامرتبی دندان نیش سمت چپ فک بالا برای ارتودنسی  مراجعه نموده بود. ابتدا ارتودنسی ثابت فک بالا برای ایشان شروع شد و پس از...
900 - نمونه درمانى شماره چهل و چهارم
نمونه درمانى شماره چهل و هشتم

نمونه درمانى شماره چهل و هشتم

بیمار مورد نظر آقای 11 ساله ای بود که به جهت مرتب کردن دندانهای فک بالا و پایین برای ارتودنسی ثابت مراجعه کرده بود. گفته می شود که بهترین سن ارتودنسی زمانی است است که آخرین دندانهای شیری افتاده و آخرین دندانهای دایمی در حال...
700 - نمونه درمانى شماره چهل و چهارم
نمونه درمانى شماره چهل و هفتم

نمونه درمانى شماره چهل و هفتم

بیمار مورد نظر خانم 12 ساله ای بود که با شکایت از نامرتبی دندانهای قدامی و کمبود فضا برای دندانهای نیش بالا (بخصوص در سمت چپ فک بالا) مراجعه نموده بود. برای ایشان درمان ارتودنسی ثابت بالا و پایین پیشنهاد شد و پس از تکمیل...
900 1 - نمونه درمانى شماره چهل و چهارم
نمونه درمانى شماره چهل و ششم

نمونه درمانى شماره چهل و ششم

بیمار مورد نظر آقای 13 ساله ای بود که با شکایت از نامرتبی دندانهای فک بالا و فک پایین مراجعه نموده بود. درمان ارتودنسی ایشان با نصب وسایل ارتودنسی ثابت در فک بالا آغز گردید.ابتدا دندانهای فک بالا مرتب شدند و قوس دندانی این فک...
900 - نمونه درمانى شماره چهل و چهارم
نمونه درمانى شماره چهل و پنجم

نمونه درمانى شماره چهل و پنجم

بیمار مورد نظر خانم 18 ساله ای بود که با شکایت بیرون زدگی دندانهای فک بالا برای ارتودنسی مراجعه کرده بود.دندانهای فک بالای وی علاوه بر بیرون زدگی دارای بی نظمی نیز بودند.دندانهای فک پایین نیز دارای مختصری نامرتبی بودند. برای ایشان ابتدا ارتودنسی ثابت...
100 - نمونه درمانى شماره چهل و چهارم
نمونه درمانى شماره چهل و چهارم

نمونه درمانى شماره چهل و چهارم

بیمار مورد نظر خانم 16 ساله ای بود که با شکایت از بی نظمی و نامرتبی دندانهای قدامی مراجعه نموده بود.ارتودنسی ایشان با چسباندن براکت ها(ارتودنسی ثابت) فک بالا شروع شد.پس از پیشرفت وضعیت قوس دندانی فک بالا و مرتب شدن نسبی دندانهای این فک،ارتودنسی...

درمانهای انجام شده با جراحی فک و صورت

 ما را دنبال کنید

INSTAGRAMاینستاگرام

 ما را دنبال کنید

TELEGRAMتلگرام

0/5 (0 نظر)