پیشگیری  و جلوگیری از پیشرفت ناهنجاریها در مراحل اولیه،تاثیرگذاری بیشتر و ساده تری دارد و در  دنیای پزشکی و دندانپزشکی امروز، توجهات بسیاری را به خود معطوف کرده  و حتی به تدریج در حال پیشی گرفتن از درمان می باشد.

 در ارتودنسی نیز در برخی از موارد که malocclusion ناشی از عدم تناسب ارثی اندازه فک و دندانها میباشد ممکن است نیاز به کشیدن تعدادی از دندانها باشدو یکی از کارهای پیشگیرانه در این زمینه serial extraction (کشیدن سریالی دندانها) نام دارد. در serial extraction ،متخصص ارتودنسی دندانهای شیری و در صورت لزوم دندانهای دایمی را به ترتیبی معین می کشد تا هم از بی نظمی موجود در دندانها کاسته شود و هم دندانهای دایمی بتوانند به تدریج به موقعیت صحیح خود حرکت کنند. این فرایند بسته به شرایط بیمار میتواند در هریک از دو فکین صورت گیرد.

qw1 3 - سريال اكستركشن در ارتودنسى
سريال اكستركشن در ارتودنسى

محدوده سنی که S.E در آن صورت میگیرد زمانیست که فرد در وضعیت mixed dentition(مختلط دندانهای دایمی وشیری) قرار دارد. به این معنا که دندانهای دایمی شروع به جایگزینی دندانهای شیری کرده اند اما این فرایند هنوز کامل نشده است.

 S.E موجب میشود در صورتیکه بیمار در آینده نیاز به درمان ارتودنسی ثابت داشته باشد ،درمان ساده تر و طول دوره درمان نیز کوتاه تر شود.. همین امر بر اهمیت مراجعه به موقع کودک به ارتودنتیست در 7 سالگی تاکید دارد چرا که بسیاری از بیماران زمانی مراجعه میکنند که دندانهای دایمی آنها به طور کامل روییده و راهی جز درمان ثابت طولانی وجود ندارد.

 آنچه که  در مورد سریال اکسترکشن حائز اهمیت است،تشخیص صحیح و انتخاب درست مورد میباشد. اگر این امربه اشتباه صورت گیرد یا دستورات Serial Ext به غلط اجرا گردند، سیستم دندانی فرد در نهایت دارای فضا خواهد بود.

 اما سوالی که مطرح میشود این است که چه بیماری به عنوان مورد مناسب برای Serial Ext در نظر گرفته میشود؟

 پاسخ به این سوال جوانب متعددی دارد که در حیطه کار متخصص ارتودنسی است. اما آنچه که اهمیت دارد عدم وجود فضای کافی در دهان بیمار است که ناشی از عدم هماهنگی سایز قوس و سایز دندانهاست. اگر بعد ازآنالیز فضاها تشخیص داده شود که کمبود فضا بیش از 10mm است کشیدن دندانها آغاز می شود و اگر این کار صورت نگیرد، آخرین دندانها (که عموما دندانهای کانین ((نیش)) هستند) هیچ فضایی برای رویش نخواهند داشت و خارج از قوس و به صورت باکالی(رو به بیرون) رویش پیدا خواهند کرد. پس مهارت متخصص ارتودنسی در روند Serial Ext از اهمیت خاصی برخوردار است.

qw2 3 - سريال اكستركشن در ارتودنسى
سريال اكستركشن در ارتودنسى

 روند کشیدن دندانها از دندانهای شیری (C,D) شروع میشود و به دندانهای 4 ختم خواهد شد.  هدف آن است که رویش دندانهای 4 جلوتر از 3 قرار گیرد تا به این ترتیب با حذف دندانهای 4 فضای کافی برای رویش دندان 3 فراهم شود. مطالعات نشان داده اند که در 80% موارد در فک بالا دندان 4 زودتر از 3 رویش پیدا میکند(به این معنی که در این فک ترتیب رویشی با ترتیب سریال اکسترکسن مطابق است) اما در مورد فک پایین ممکن است اینگونه نباشد.

qw3 4 - سريال اكستركشن در ارتودنسى
سريال اكستركشن در ارتودنسى

 لازم به ذکر است که در روند S.E صرفا دستورات کشیدن دندانها صادر میشود و هیچگونه درمان فعالی برای بیمار صورت نمیگیرد از اینرو ممکن است نهایتا برای دستیابی به اکلوژن ایده آل نیاز به درمان اتودنسی ثابت باشد و این شبهه ایجاد شود که لزوم سریال اکسترکشن چیست؟ میتوان به دندانها اجازه داد ابتدا نادرست و خارج از قوس رویش پیدا کنند و در آخر با ارتودنسی ثابت آنها را به مکان صحیح خود هدایت کرد.

 همانطور که پیش تر اشاره کردیم S.E موجب میشود در صورت لزوم انجام درمان ثابت آتی،ارتودنسی ساده تر و طول دوره درمان نیز کمتر شود و از سوی دیگر اگر دندان به نحوی هدایت شود تا خودش قادر باشد در موقعیت صحیح خود رویش پیدا کند ،نسبت به زمانیکه با نیروی ارتودنسی جا به جا شود، احتمال  relapse (برگشت)آن به مراتب کمتر خواهد بود.

qw4 4 - سريال اكستركشن در ارتودنسى
سريال اكستركشن در ارتودنسى

 در این میان همکاری کودک و والدین را نباید نادیده گرفت. از آغاز روند درمان نیاز به جلسات پیگیری متعدد برای پیگیری وضعیت دندانهای در حال رویش و معاینات مختلف وجود دارد. سهل انگاری از سوی والدین میتواند دستیابی به نتایج دلخواه را با مشکل رو به رو سازد.

فضای ناشی از کشیدن دندانها نیز باید حفظ شود چرا که دندانهای تازه رویش یافته ،به علت وجود فضای خالی در اطراف، ممکن است از جای خود جابجا شده و به جهات مختلف متمایل شوند .(tipping) از اینرو بنا بر تشخیص ،ممکن است نیاز به استفاده از فضا نگهدارنده ها, lingual archها و یا headgearها باشد تا فضای ایجاد شده ،تا زمان رویش دندانهای دایمی حفظ شود.

telegram app - سريال اكستركشن در ارتودنسى