در حین درمان ارتودنسی ممکن است  مشکلات و موارد پیش بینی نشده ای رخ دهد که از آنها با نام emergencies یا موارد اورژانس ارتودنسی یاد میشود. شاید استفاده از لفظ اورژانس ارتودنسی در اکثر موارد کاربرد چندانی نداشته باشد چرا که بسیاری از این موارد می…