برچسب: آموزش بهداشت ارتودنسی

ارتودنسی و پوسیدگی دندان

یکی از سوالات شایع مراجعین کلینیک های ارتودنسی این است که آیا ارتودنسی موجب پوسیدگی دندان می شود؟ افرادی که قصد شروع درمان ارتودنسی دارند نیز نگران پوسیده شدن دندانهای خود در خلال درمان ارتودنسی هستند

بهداشت در درمان ارتودنسی

درمان ارتودنسی موفق به همکاری نزدیک فرد و متخصص ارتودنسی نیاز دارد. متخصص با طرح درمان مناسب اقدام به مرتب کردن دندانها می نماید و در ازای آن فرد نیز باید بهداشت ارتودنسی در طول دوره درمان را رعایت کند