تانگ کریب نوعی ابزار فلزی است که روی دندان های جلوی فک بالا قرار می گیرد. از این ابزار برای ترک عادت مکیدن انگشت در کودکان استفاده میشود