کشیدن سیگار قطعا روی درمان ارتودنسی تاثیر گذار خواهد بود، اما اگر از اینویزیلاین‌ها استفاده می‌کنید، مصرف دخانیات موجب تغییر رنگ الاینرها خواهد شد.