مکیدن انگشت، شست، یا پستانک برای نوزادان و کودکان کاملاً عادی است زیرا به آنها کمک می کند احساس راحتی داشته باشند و یک واکنش کاملاً طبیعی برای آنها محسوب می شود. با این حال، هر چقدر هم که این واکنش برای نوزادان و کودکان طبیعی باشد، اگر برای مدت زمانی طولانی ادامه داشته باشد می تواند به دندان های آنها آسیب بزند.