ارتودنسی لینگوال ( ارتودنسی پشت دندانی ) چیست؟ امروزه بیماران ،خصوصا آنهایی که تحت درمان ارتودنسی قرار میگیرند نگرانی های زیادی در مورد وضعیت ظاهری خود دارند .از زمان معرفی invisalign alignerها در سال 1998 شمار بیشتری افراد تحت درمان ارتودنسی قرار گرفته اند که…