فیشور سیلانت راهی بدون درد برای محافظت از دندان شیری در برابر پوسیدگی دندان هستند. سیلانت نوعی پوشش پلاستیکی محافظ است که روی سطح جونده دندان اعمال می شود