برچسب: دكتر ماندانا حجازي

تغییرات لثه در کودکان

همزمان با رشد دندانهای کودک تغییراتی در نسوج اطراف دندان و لثه ها نیز رخ میدهند که قسمتی از فرایند تکاملی دندانها بوده و به مرور برطرف میشوند. از سویی دیگر بیماریهای لثه که کودکان را درگیر میکنند متعدد بوده و با پیشرفت خود ممکن…

سلولهای بنیادین پالپ دندان

  سلولهای بنیادین موسوم به stem cellها، سلولهایی با قابلیت تقسیم و تکثیرهستند که توانایی تبدیل شدن به انواع سلولهای بدن مانند سلولهای قلب، استخوان، اعصاب و سلولهای خونی را دارا میباشند و به همین خاطر میتوان از آنها برای درمان بیماریهایی نظیر آسیبهای مغزی…

نهفتگی دندان در کودکان

همزمان با رشد بدن کودک دندانهای آنها نیزرویش پیدا میکنند. در بیشترمواقع رشد دندانها و جایگزینی آنها با دندانهای دایمی بدون هیچگونه مشکلی و به صورت پی در پی صورت میگیرد. اما گاهی اوقات مشکلاتی ایجاد میشوند که یکی از رایجترین آنها نهفته ماندن دندانهاست….

تغییر رنگ دندان ناشی از مکمل های آهن

فقر آهن در کودکان خردسال همواره از جمله نگرانی های والدین بوده است. مطالعات نشان داده اند که فقر آهن در 6-15% کودکان دیده میشود. جلوگیری از پیدایش فقر آهن در سالهای نخست رشد و تکامل کودک حیاتی است، چرا که در غیر این صورت…

ترس از دندانپزشکی در کودکان

ترس از دندانپزشکی مشکلی است که بسیاری از پدران و مادران با فرزند خود دارند، خصوصاً در اولین جلساتی که کودک به تازگی به دندانپزشکی مراجعه میکند. این مشکل میتواند به عناوینی مختلف نظیر گریه کردن، فریاد کشیدن، امتناع از ورود به مطب، مجبور کردن…

سلامت دهان و دندان كودكان در دوران مدرسه

دکتر ماندانا حجازی متخصص دندانپزشکی اطفال نخستین هفته های سال تحصیلی جدید را سپری میکنیم. پدران و مادران تلاش خود را میکنند که فرزندانشان چه از لحاظ روحی و چه   از لحاظ جسمی سالم باشند تا به اهداف پیش رو در سال تحصیلی دست یابند.مطالعات…

سوالات والدین درباره سلامت دهان و دندان کودک

والدین با مراقبت صحیح از دندان خود می توانند این پیام را به کودک منتقل نمایند که سلامت دهان از اهمیت بالایی برخوردار است. هر چیزی یا کاری که باعث شود مراقبت از دندان ها برای کودک جالب باشد می تواند باعث شود به مراقبت صحیح از دندان های خود ترغیب شود