دهانشویه ارتودنسی به حذف پلاکها، خصوصا حین درمان ارتودنسی، کمک می کند. بسته به شرایط بیمار و تشخیص متخصص ارتودنسی، انواع مختلفی از دهانشویه ارتودنسی تجویز میشوند.