برچسب: مطب دندانپزشك اطفال كرج

تغییرات لثه در کودکان

همزمان با رشد دندانهای کودک تغییراتی در نسوج اطراف دندان و لثه ها نیز رخ میدهند که قسمتی از فرایند تکاملی دندانها بوده و به مرور برطرف میشوند. از سویی دیگر بیماریهای لثه که کودکان را درگیر میکنند متعدد بوده و با پیشرفت خود ممکن…

سلولهای بنیادین پالپ دندان

  سلولهای بنیادین موسوم به stem cellها، سلولهایی با قابلیت تقسیم و تکثیرهستند که توانایی تبدیل شدن به انواع سلولهای بدن مانند سلولهای قلب، استخوان، اعصاب و سلولهای خونی را دارا میباشند و به همین خاطر میتوان از آنها برای درمان بیماریهایی نظیر آسیبهای مغزی…

دندانهای ناتال و نئوناتال

  دندانهای natal و neonatal به چه دندانهایی گفته میشود ؟ به دندانهایی که در زمان تولد در دهان کودک هستند، دندانهای natal گفته میشود. دندانهای neonatal نیز به دندانهایی گفته میشود که در نخستین 30 روز بعد از تولد در دهان ظاهر میشوند، در…

اپن بايت (Open bite) در کودکان

اپن بایت قدامی (Anterior open bite)عموماً به وضعیتی گفته میشود که هنگام بستن فکین تاج دندانهای ثنایای بالا قادر به همپوشانی تاج دندانهای ثنایای پایین نیستند. در حالت خفیف، تنها قسمت انتهایی تاج دندانها با یکدیگر تماس دارند و مشکل عموماً مربوط به دندانها و…

تنفس دهانی در کودکان

تنفس طبیعی در کودکان و بزرگسالان باید آرام و نامحسوس باشد و از طریق بینی انجام شود. با این حال بسیاری از کودکان ممکن است از طریق دهان خود تنفس کنند. این حالت میتواند ناشی از مسدود بودن راه های هوایی در اثر مشکلات دندانی…

شکستگی فک در کودکان

در مقایسه با بزرگسالان، شکستگی استخوانهای فک و صورت در کودکان شیوع کمتری دارد، خصوصاً در کودکانی که که کمتر از 5 سال سن دارند. در کودکان بیشتر نیروی وارد شده در اثر تروما، به جای آنکه توسط صورت جذب شود توسط پیشانی و جمجمه…

تغییر رنگ دندان ناشی از مکمل های آهن

فقر آهن در کودکان خردسال همواره از جمله نگرانی های والدین بوده است. مطالعات نشان داده اند که فقر آهن در 6-15% کودکان دیده میشود. جلوگیری از پیدایش فقر آهن در سالهای نخست رشد و تکامل کودک حیاتی است، چرا که در غیر این صورت…

بیماریهای لثه در کودکان

لثه و نسوج نرم اطراف دندان، در حفاظت و پشتیبانی از دندانها اهمیت بسزایی دارند. در گذشته اهمیت سلامت لثه در کودکان چندان جدی گرفته نمیشد، چرا که تصورمیشد بیشتر بیماریهای لثه در بالغین اتفاق می افتند. اما مطالعات اپیدمیولوژیک نشان میدهند که ژنژیویت (gingivitis)…

ترس از دندانپزشکی در کودکان

ترس از دندانپزشکی مشکلی است که بسیاری از پدران و مادران با فرزند خود دارند، خصوصاً در اولین جلساتی که کودک به تازگی به دندانپزشکی مراجعه میکند. این مشکل میتواند به عناوینی مختلف نظیر گریه کردن، فریاد کشیدن، امتناع از ورود به مطب، مجبور کردن…