برچسب: هزینه ارتودنسی شفاف

پلاک های شفاف ارتودنسی در مقایسه با براکت فلزی

استفاده از براکت های فلزی مخصوصاً برای افراد بزرگسال امروزه به دشواری پذیرفته می شود. اگر هنوز در حال فکر کردن برای انتخاب نوع درمان ارتودنسی هستید، قبل از تصمیم گیری نگاهی به مباحث زیر برای مقایسه براکت های ارتودنسی بیاندازید.

پیشرفت های دانش ارتودنسی در جهت تسریع درمان

فناوری مدرن در ارتودنسی طی چند دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. پیش از آن کشیدن دندان رواج بسیاری داشت و براکت های فلزی سنتی یک اندازه تنها مراقبت استانداردی بودند که در این درمان استفاده می شدند. استفاده از آخرین فناوری می تواند به ارتودنتیست کمک کند سطح درمان را اتقاء بخشد و نتایج تأثیر گذاری برای بیمار خلق کند

ارتودنسی شفاف

امروزه برای جلب نظر بزرگسالان و همچنین افرادی که ظاهر ناجذاب براکت فلزی مانع ارتودنسی در آنها می شود ارتودنسی شفاف یا همان پلاک های شفاف به بازار معرفی شده اند. الاینرهای شفاف به عنوان جایگزینی برای براکت های معمول در نظر گرفته میشوند