نقص مینای دندان به یک دسته نادر از اختلالات ارثی اشاره دارد که مشخصه اصلی شکل گیری غیر عادی مینای دندان است. این اصطلاح عموماً به اختلالات رشد مینای دندان محدود می شود که با دیگر ناهنجاری های بدن همراه نیستند.