در درمانهای ارتودنسی درمان malocclusion class III جز سخت ترین موارد درمان درنظر گرفته میشود .این مشکلات میتوانند ناشی از عقب بودن فک بالا (maxillary retrusion) یا جلو بودن بیش از حد فک پایین (mandibular prognathismو یا ترکیبی از هر دو باشند. درمان این نوع…