درمان ارتودنسی را می توان بر اساس نوع applianceهای به کار رفته در حین درمان ،به دو دسته کلی fixed appliance و removable applianceها تقسیم بندی نمود. Applianceهای ثابت عموما براکتها هستند که به صورت ثابت روی دندانها متصل باقی می مانند؛ اما انواع متحرک…