پیشگیری  و جلوگیری از پیشرفت ناهنجاریها در مراحل اولیه،تاثیرگذاری بیشتر و ساده تری دارد و در  دنیای پزشکی و دندانپزشکی امروز، توجهات بسیاری را به خود معطوف کرده  و حتی به تدریج در حال پیشی گرفتن از درمان می باشد.  در ارتودنسی نیز در برخی…