در مقاله هاى قبلى راجع به اين موضوع توضيح داديم كه در چه مواردى امكان انجام ارتودنسي تك فك وجود دارد و در همين موضوع روى ارتودنسي فك بالا بحث نموديم.اما بايستى توجه كرد كه افرادى كه تمايل به انجام ارتودنسي تك فك دارند همواره ارتودنسي فك بالا مدنظرشان نيست و در موارد زيادى اين تمايل به ارتودنسي فك پايين مى باشد. در مقاله پيش رو ابتدا قصد داريم بررسى كنيم كه به چه دليل افراد تمايل پيدا مى كنند كه ارتودنسي خود را فقط در فك پايين انجام دهند و در ادامه ارزيابى خواهيم كرد كه در چه مواردى امكان اين موضوع وجود دارد و در چه مواردى خير…

IMG 7068 - ارتودنسى فك پايين
ارتودنسى فك پايين یا ارتودنسی تک فک

دلايل تمايل مراجعين به انجام ارتودنسي فك پايين

عمده ترين دليلى كه مراجعين تمايل به انجام درمان ارتودنسي تك فك پايين نشان مى دهند اين است كه اين افراد تمايل ندارند ارتودنسي روى دندان هاى فك بالاى آنها ديده شود. در اين شرايط بيماران تصور مى كنند كه چون نمايش ارتودنسي روى دندان هاى فك پايين آنها كمتر است با انجام درمان تك فك ارتودنسي، مى توانند اين موضوع را حل كنند.البته در شرايطى اين موضوع امكانپذير است و امكان انجام ارتودنسي ثابت فك پايين به تنهايى وجود دارد اما در مواردى نيز اين موضوع از نظر فنى امكان ناپذير است .در توضيح اين مسئله بايستى به اين نكته توجه كرد كه بطور كلى ارتودنسي دندان هاى فك پايين (به تنهايى) در صورتى امكان پذير است كه ابتدا قوس فك بالا باز شده وفضايى حائل بين قوس فك بالا و پايين ايجاد شود تا دندان هاى پايين بتوانند در اين فضا مرتب شوند.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  مواجهه با اورژانس های ارتودنسی

در مواردى از ابتدا اين فضاى حائل وجود دارد اما در برخى از موارد (مخصوصا” اگر دندانهاى قدامى پايين كيپ دندانهاى قدامى بالا باشند) براى مرتب شدن دندان هاى فك پايين لازم است كه ابتدا قوس فك بالا باز شده و امكان مرتب شدن فك پايين را فراهم كند و اگر متخصص ارتودنسي در تشخيص اين موضوع اشتباه كند،دندانهاى بالا با ضربه روى دندانهاى پايين،سرانجام موجب برگشت نتايج درمان خواهند شد.كمتر ديده شدن ارتودنسي روى دندانهاى فك پايين مى تواند دليل منطقى براى ارتودنسي كردن صرف فك پايين باشد به شرطيكه از نظر متخصص ارتودنسي اين موضوع امكانپذير باشد و نتايج درمان را تحت تاثير قرار ندهد.

IMG 2744 - ارتودنسى فك پايين
ارتودنسى فك پايين یا ارتودنسی تک فک

درمان ارتودنسی تک فک

برخى از مراجعين ارتودنسي چون به نظرشان نمى آيد كه دندان هاى فك بالاى آنها مشكل ارتودنسي زيادى داشته باشد،تمايل نشان مى دهند كه ارتودنسي خود را بصورت تك فك انجام دهند. اين موضوع نيز (اگر از نظر فنى شدنى باشد) نيز مى تواند دليل موجهى براى انجام ارتودنسي ثابت فك پايين باشد. البته بايستى اين موضوع را در نظر گرفت كه وقتى دندان هاى دو فك به يك اندازه بى نظمى داشته باشند اين نامرتبى دندان ها خيلى به چشم نمى آيد اما اگر يك فك مرتب شود، بى نظمى دندانهاى فك مقابل خود را نشان خواهد داد و در بررسى ميزان نامرتبى دندان ها بايد اين نكته ظريف را در نظر گرفت.

دليل ديگرى كه بر اساس آن مراجعين تمايل دارند فقط درمان ارتودنسي فك پايين انجام دهند زمان و طول دوره درمان ارتودنسي است. در محاسبه برخى از مراجعين ارتودنسي، زمان ارتودنسي تك فك، نصف ارتودنسي ثابت دو فك بالا و پايين مى باشد كه البته لزوما” محاسبه درستى نيست

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  باندینگ و دیباندینگ براکتهای ارتودنسی

طول دوره درمان ارتودنسي یک فک

طول دوره ارتودنسي ثابت تك فك به دليل پيچيدگى هايى كه ايجاد مى كند معمولا” بيشتر از نصف زمان ارتودنسي ثابت دو فك زمان مى برد و حتى گاهى به اندازه خود ارتودنسي ثابت دو فك طول مى كشد.علت آن نيز در اين نكته مى باشد كه در ارتودنسي تك فك،متخصص ارتودنسي مجبور است فكى را كه درمان مى كند با فك درمان نشده تنظيم كند كه خود همين موضوع پيچيدگى درمانى خاص خودش را دارد.

دليل ديگرى كه مراجعين ارتودنسي تمايل دارند درمان ارتودنسي خود را بصورت تك فك پايين انجام دهند بحث هزينه ارتودنسي مى باشد.بسيارى از مراجعين اين برآورد را دارند كه هزينه ارتودنسي فك پايين نصف هزينه ارتودنسي ثابت دو فك بالا و پايين مى باشد كه البته اين تحليل نيز مى تواند اشتباه باشد.

IMG 7559 - ارتودنسى فك پايين
ارتودنسى فك پايين یا ارتودنسی تک فک

هزینه و قیمت ارتودنسی تک فک

همان طور كه توضيح داده شد ارتودنسي تك فك نيز پيچيدگى هاى خاص خود را دارد و دشوارى فنى آن كمتر از ارتودنسي ثابت دو فك نمى باشد.همين سختى كار كلينيكى در ارتودنسي تك فك موجب مى شود كه هزينه آن بيشتر از نصف درمان ارتودنسي ثابت دو فك بالا و پايين باشد.برخى از متخصصين ارتودنسي هزينه اى معادل ارتودنسي دو فك را براى ارتودنسي ثابت تك فك درنظر مى گيرند.

عده اى از مراجعين ارتودنسي نيز وجود دارند كه به دليل زود از دست دادن دندانهاى خود(بخصوص دندانهاى خلفى)نيازمند قراردهى ايمپلنت در نواحى بى دندانى مى باشند.در اين موارد اگر مدت زيادى از زمان از دست رفتن دندان گذشته باشد،دندانهاى مجاور به ناحيه بى دندانى خم مى شوند و امكان قراردادن ايمپلنت را از بين مى برند.در اين شرايط ضرورى است كه ابتدا دندانهاى تيلت يافته،صاف شوند تا امكان قراردهى ايمپلنت فراهم شود.شايد بتوان گفت اين حالت منطقى ترين و توجيه پذيرترين شرايطى باشد كه فرد درمان تك فك ارتودنسي فك پايين را انجام دهد…

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  ارتودنسى فك بالا
0/5 (0 نظر)