آرشیو بیماران درمان شده توسط دکتر فرزین اصلانی

درمانهای ناصحیح انجام شده توسط درمانگرهای فاقد صلاحیت

photo 2018 02 17 19 07 56 1024x1024 - نمونه درمانى شماره دهم
درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه اول

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه اول

یکی از شایع ترین درمانهای اشتباه ارتودنسی،هنگامی رخ می دهد که درمانگر برای مرتب کردن دندان نیش،بدون توجه به مسایل دیگر،فقط دندان آسیای کوچک همان سمت را کشیده و قوس دندانی بیمار را ناقرینه رها می کند.در اسلاید فوق،تصویر فوقانی مورد درمان شده توسط دکتر...
photo 2018 02 17 18 56 48 - نمونه درمانى شماره دهم
درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه دوم

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه دوم

بستن مناسب فضای دندان کشیده شده در ارتودنسی بسیار مهم است.درمانگر باید در مرحله بستن فضا،شکل قوس دندانی و حرکت دندانها را تحت کنترل داشته باشد.دو تصویر فوقانی اسلاید مورد نظر،بسته شدن مناسب فضای دندان کشیده شده توسط دکتر اصلانی و تصویر تحتانی اسلاید،درمان نامناسب...
wrong cases3 - نمونه درمانى شماره دهم
درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه سوم

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه سوم

کشیدن دندان در ارتودنسی،بستگی به بررسی های زیاد و فاکتورهای گوناگونی دارد.فضای دندان کشیده شده نیز تا حد ممکن باید توسط حرکت خود دندانها پر شود.در صورتی که درمانگر با تشخیص اشتباه خود،دندانها را به غلط خارج کند؛ممکن است نتایج فاجعه باری به همراه داشته...
photo 2018 02 17 17 56 26 - نمونه درمانى شماره دهم
درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه چهارم

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه چهارم

فضای دندان کشیده شده در درمان ارتودنسی،باید تا حد امکان با حرکت خود دندانها پر شود نه اینکه روکش شود.دو عکس فوقانی اسلاید،حرکت دندانها به فضای دندان کشیده شده را نشان می دهد که توسط متخصص ارتودنسی درمان شده است و عکس تحتانی اسلاید مربوط...
photo 2018 02 17 17 45 42 - نمونه درمانى شماره دهم
درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه پنجم

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه پنجم

پس از درمان ارتودنسی،دندانها  باید روی همنشستگی نسبی داشته باشند. دو عکس فوقانی اسلاید،مربوط به قبل وبعد درمان توسط متخصص ارتودنسی است و دو عکس تحتانی اسلاید،مربوط به پایان کار درمانگری است که در آن بیمار مشکل جویدن غذا داشته است. 0/5 (0 نظر)
photo 2018 02 17 17 33 47 - نمونه درمانى شماره دهم
درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه ششم

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه ششم

کشیدن دندان در ارتودنسی نیاز به ارزیابی دقیق و کاملی دارد.دستور خاج ساختن دندان نیز در خلال درمان ارتودنسی با دستور کتبی و قانونی متخصص ارتودنسی صادر می شود . در صورتی که  کشیدن دندان به اشتباه انجام شود فاجعه ارتودنسی رخ می دهد و...

درمانهای انجام شده با روش ارتودنسی

800 - نمونه درمانى شماره دهم
نمونه درمانى شماره پنجاه و پنج

نمونه درمانى شماره پنجاه و پنج

بيمار مورد نظر آقاى ١٤ساله اى بود كه با شكايت از نامرتبى دندانهاى قدامى بالا مراجعه نموده بود.قوس دندانى فك بالا بدشكل بود و دندانها بى نظمى زيادى داشتند.قوس فك پايين نيز دچار مشكل بود و بى نظمى دندانى نيز داشت.براى وى ارتودنسي ثابت دو...
904 3 - نمونه درمانى شماره دهم
نمونه درمانى شماره پنجاه و چهار

نمونه درمانى شماره پنجاه و چهار

بيمار مورد نظر آقاى ١٢ساله اى بود كه با شكايت از نامرتبى و سطح متخلخل و مضرس دندانهاى قدامى بالا مراجعه نموده بود. قوس دندانى فك بالا نيز نامتقارن بود و دندانها بى نظمى زيادى داشتند. قوس فك پايين البته نسبتا” متقارن بود و بى...
900 2 - نمونه درمانى شماره دهم
نمونه درمانى شماره پنجاه و سوم

نمونه درمانى شماره پنجاه و سوم

بيمار مورد نظر خانم ١٧ ساله اى بودند كه با شكايت از نامرتبى دندان ها بويژه دندان هاى قدامى پايين مراجعه نمودند.براى ايشان ارتودنسي ثابت دو فك بالا و پايين تجويز شد و درمان ايشان با نصب وسايل ارتودنسي ثابت روى فك بالا شروع شد.پس...
900 - نمونه درمانى شماره دهم
نمونه درمانى شماره پنجاه و دوم

نمونه درمانى شماره پنجاه و دوم

بيمار مورد نظر آقاى ١٥ ساله اى بودند كه با شكايت از نامرتبى و وجود فاصله بين دندانهاى قدامى مراجعه نموده بودند. در طرح درمان ايشان ارتودنسي ثابت دو فك بالا و پايين تجويز شد و اين درمان با ارتودنسي فك بالا آغاز گرديد.سه ماه...
900 3 - نمونه درمانى شماره دهم
نمونه درمانى شماره پنجاه و یکم

نمونه درمانى شماره پنجاه و یکم

بيمار مورد نظر آقاى ١٣ساله اى بودند كه با شكايت از نامرتبى و به هم ريختگى دندانهاى بالا مراجعه كرده بودند.براى ايشان ارتودنسي ثابت دو فك بالا و پايين تجويز شد و درمان با نصب وسايل ارتودنسي در فك بالا شروع شد.چند ماه پس از...
900 2 - نمونه درمانى شماره دهم
نمونه درمانى شماره پنجاهم

نمونه درمانى شماره پنجاهم

بیمار مورد نظر خانم 26 ساله ای بودند که با شکایت نامرتبی و ننشستن دندانهای قدامی مراجعه نموده بودند.در نماهای داخل دهانی بی نظمی و بیرون زدگی دندانها مشخص بود.ابتدا درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پس از مدتی،درمان ارتودنسی ثابت فک پایین برای ایشان...

درمانهای انجام شده با جراحی فک و صورت

نمونه درمانى شماره هشتم

بیمار مورد نظر خانم 25 ساله ای بود که از صورت کشیده و روی هم ننشستن دندانهای خود شکایت داشت. درمقایسه نمای لبخند قبل و پس از درمان،مشخص است که صورت کشیده وی اصلاح شده و نمای لبخند فک بالا نیز بهبود یافته است. در...

نمونه درمانى شماره دهم

بیمار مورد نظر خانم 28 ساله ای بود که با شکایت زیاد دیده شدن لثه وعقب بودن فک پایین مراجعه نموده بود. به کمک ارتودنسی و عمل جراحی، میزان نمایش لثه اصلاح شده و فک پایین نیز جلو آورده شده است. مشخص است که صورت بیمار...

 ما را دنبال کنید

INSTAGRAMاینستاگرام

 ما را دنبال کنید

TELEGRAMتلگرام

0/5 (0 نظر)