آرشیو بیماران درمان شده توسط دکتر فرزین اصلانی

درمانهای ناصحیح انجام شده توسط درمانگرهای فاقد صلاحیت

photo_2018-02-17_19-07-56
درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه اول

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه اول

یکی از شایع ترین درمانهای اشتباه ارتودنسی،هنگامی رخ می دهد که درمانگر برای مرتب کردن دندان نیش،بدون توجه به مسایل دیگر،فقط دندان آسیای کوچک همان سمت را کشیده و قوس دندانی بیمار را ناقرینه رها می کند.در اسلاید فوق،تصویر فوقانی مورد درمان شده توسط دکتر...
photo_2018-02-17_18-56-48
درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه دوم

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه دوم

بستن مناسب فضای دندان کشیده شده در ارتودنسی بسیار مهم است.درمانگر باید در مرحله بستن فضا،شکل قوس دندانی و حرکت دندانها را تحت کنترل داشته باشد.دو تصویر فوقانی اسلاید مورد نظر،بسته شدن مناسب فضای دندان کشیده شده توسط دکتر اصلانی و تصویر تحتانی اسلاید،درمان نامناسب...
wrong cases3
درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه سوم

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه سوم

کشیدن دندان در ارتودنسی،بستگی به بررسی های زیاد و فاکتورهای گوناگونی دارد.فضای دندان کشیده شده نیز تا حد ممکن باید توسط حرکت خود دندانها پر شود.در صورتی که درمانگر با تشخیص اشتباه خود،دندانها را به غلط خارج کند؛ممکن است نتایج فاجعه باری به همراه داشته...
photo_2018-02-17_17-56-26
درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه چهارم

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه چهارم

فضای دندان کشیده شده در درمان ارتودنسی،باید تا حد امکان با حرکت خود دندانها پر شود نه اینکه روکش شود.دو عکس فوقانی اسلاید،حرکت دندانها به فضای دندان کشیده شده را نشان می دهد که توسط متخصص ارتودنسی درمان شده است و عکس تحتانی اسلاید مربوط...
photo_2018-02-17_17-45-42
درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه پنجم

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه پنجم

پس از درمان ارتودنسی،دندانها  باید روی همنشستگی نسبی داشته باشند. دو عکس فوقانی اسلاید،مربوط به قبل وبعد درمان توسط متخصص ارتودنسی است و دو عکس تحتانی اسلاید،مربوط به پایان کار درمانگری است که در آن بیمار مشکل جویدن غذا داشته است.
photo_2018-02-17_17-33-47
درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه ششم

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه ششم

کشیدن دندان در ارتودنسی نیاز به ارزیابی دقیق و کاملی دارد.دستور خاج ساختن دندان نیز در خلال درمان ارتودنسی با دستور کتبی و قانونی متخصص ارتودنسی صادر می شود . در صورتی که  کشیدن دندان به اشتباه انجام شود فاجعه ارتودنسی رخ می دهد و...

درمانهای انجام شده با روش ارتودنسی

900
نمونه درمانى شماره چهل و ششم

نمونه درمانى شماره چهل و ششم

بیمار مورد نظر آقای 13 ساله ای بود که با شکایت از نامرتبی دندانهای فک بالا و فک پایین مراجعه نموده بود. درمان ارتودنسی ایشان با نصب وسایل ارتودنسی ثابت در فک بالا آغز گردید.ابتدا دندانهای فک بالا مرتب شدند و قوس دندانی این فک...
900
نمونه درمانى شماره چهل و پنجم

نمونه درمانى شماره چهل و پنجم

بیمار مورد نظر خانم 18 ساله ای بود که با شکایت بیرون زدگی دندانهای فک بالا برای ارتودنسی مراجعه کرده بود.دندانهای فک بالای وی علاوه بر بیرون زدگی دارای بی نظمی نیز بودند.دندانهای فک پایین نیز دارای مختصری نامرتبی بودند. برای ایشان ابتدا ارتودنسی ثابت...
100
نمونه درمانى شماره چهل و چهارم

نمونه درمانى شماره چهل و چهارم

بیمار مورد نظر خانم 16 ساله ای بود که با شکایت از بی نظمی و نامرتبی دندانهای قدامی مراجعه نموده بود.ارتودنسی ایشان با چسباندن براکت ها(ارتودنسی ثابت) فک بالا شروع شد.پس از پیشرفت وضعیت قوس دندانی فک بالا و مرتب شدن نسبی دندانهای این فک،ارتودنسی...
700
نمونه درمانى شماره چهل و سوم

نمونه درمانى شماره چهل و سوم

بیمار مورد نظر دختر خانمی بودند که در سن 12 سالگی برای ارتودنسی مراجعه نمودند.شکایت اصلی ایشان کمبود فضا برای رویش دندانهای نیش فک بالا بود.از طرفی دندانهای آسیای بزرگ ایشان دارای ترمیم های وسیعی بودند. برای ایشان ارتودنسی ثابت فک بالا شروع شد و...
903
نمونه درمانى شماره چهل و دوم

نمونه درمانى شماره چهل و دوم

بیمار مورد نظر خانم 17 ساله ای بود که با شکایت دندان نیش نهفته در سمت راست فک بالا و نامنظمی دندانهای پایین مراجعه نموده بود. درمان ارتودنسی ایشان با ارتودنسی ثابت فک بالا آغاز گردید و چند ماه پس از شروع ارتودنسی، روی دندان...
5
نمونه درمانى شماره پنجم

نمونه درمانى شماره پنجم

بیمار مورد نظر آقای 26 ساله ای بود که با شکایت بیرون زدگی فک پایین مراجعه نموده بود. درمقایسه نمای لبخند قبل و پس از درمان،مشخص است که بیرون زدگی فک پایین اصلاح شده و نمای لبخند فک بالا نیز بهبود یافته است. در مقایسه...

درمانهای انجام شده با جراحی فک و صورت

نمونه درمانى شماره هشتم

بیمار مورد نظر خانم 25 ساله ای بود که از صورت کشیده و روی هم ننشستن دندانهای خود شکایت داشت. درمقایسه نمای لبخند قبل و پس از درمان،مشخص است که صورت کشیده وی اصلاح شده و نمای لبخند فک بالا نیز بهبود یافته است. در...

نمونه درمانى شماره دهم

بیمار مورد نظر خانم 28 ساله ای بود که با شکایت زیاد دیده شدن لثه وعقب بودن فک پایین مراجعه نموده بود. به کمک ارتودنسی و عمل جراحی، میزان نمایش لثه اصلاح شده و فک پایین نیز جلو آورده شده است. مشخص است که صورت بیمار...

 ما را دنبال کنید

INSTAGRAMاینستاگرام

 ما را دنبال کنید

TELEGRAMتلگرام

به این برگه امتیاز دهید:
درحال ارسال
امتیاز شما به مطلب 0 (0 امتیاز)