آموزش های ويديويی ارتودنسی

آموزش های ویدیویی ارتودنسی

نحوه مواجه شدن با آزردگی بافتها در طی درمان ارتودنسی

روش استفاده از الاستیک های ارتودنسی

روش استفاده از هایرکس (دستگاه باز کننده فک)

روش استفاده از مسواک بین دندانی

روش استفاده از نخ دندان در ارتودنسی

روش استفاده از موم ارتودنسی

چسباندن (باندینگ) براکت های ارتودنسی

استریپینگ در ارتودنسی

نحوه استفاده صحیح از مسواک در ارتودنسی

نقش ارتودنسی در درمان ایمپلنت

درمان دندان لترال میخی شکل

خارج کردن (دباندبنگ) براکت های ارتودنسی

ملاحظات مربوط به آغاز درمان ارتودنسی - قسمت اول

ملاحظات مربوط به آغاز درمان ارتودنسی - قسمت دوم

بستن فضای بین دندانی (دیاستم بین دندان ها)

دندان نیش نهفته در ارتودنسی

 ما را دنبال کنید

INSTAGRAMاینستاگرام

 ما را دنبال کنید

TELEGRAMتلگرام

0/5 (0 نظر)