هزينه و قيمت درمان ارتودنسى

در دنياى امروز اطلاع از هزينه خدمات، نقش مهمى در انتخاب آن ايفا مى كند. مراجعين تمايل دارند بدانند قيمت خدماتى كه تحويل مى گيرند دقيقا چقدر است و در ازاى پرداخت هزينه بيشتر، چه خدمات اضافه ترى به آنها ارائه خواهد شد.

هزينه و قيمت درمان ارتودنسى
هزينه و قيمت درمان ارتودنسى

خدمات پزشكى نيز از حالت سنتى سابق خارج شده و بخصوص در درمانهاى زيبايى بحث هزينه و قيمت در انتخاب آن اهميت بسزايى يافته است.البته در اين بين شايد بتوان گفت كه درمانهاى دندانپزشكى تفاوت مهمى با موارد پزشكى دارد و آن هم به اين موضوع برمى گردد كه خدمات پزشكى اغلب حالت اورژانس دارند و سلامت فرد را تحت تاثير قرار مى دهند اما جنبه زيبايي درمانهاى دندانپزشكى (يا حداقل انتخابى تر بودن آن) بيشتر مى باشد.احتمالا به همين دليل است كه تعرفه گذارى درمانهاى دندانپزشكى به آن دقتى كه در خدمات پزشكى صورت گرفته، انجام نشده است.(و شايد حتى قابل انجام نباشد).

در اين بين درمان ارتودنسى نيز با ساير خدمات دندانپزشكى تفاوت قابل ملاحظه اى دارد.اكثر درمانهاى دندانپزشكى عموما به زمان طولانى نياز ندارند و نهايتا در چند جلسه قابل انجام مى باشند اما درمان ارتودنسى از اين بابت استثناء مى باشد و حتى در سرراست ترين درمان ها نيز نمى توان زمان دقيقى را براى اتمام آن تعيين كرد و طبيعتا همین مشخص نبودن دقيق زمان درمان، قيمت گذارى آن را با مشكل روبرو خواهد كرد.

هزينه و قيمت درمان ارتودنسى
هزينه و قيمت درمان ارتودنسى

فاكتورهاى موثر بر قيمت درمان ارتودنسى

براى اينكه بتوانيم تعرفه و قيمت درمان ارتودنسى را بررسى كنيم بايستى فاكتورهاى موثر بر آن را مشخص كنيم:

الف) فاكتور زمان درمان:

طبيعتا” درمانى كه زمان طولانى ترى داشته باشد تعرفه بيشترى خواهد داشت؛مثلا” هزينه درمانى كه داراى كشيدن دندان باشد بيشتر از درمان ارتودنسى خواهد بود كه نيازمند كشيدن دندان نيست.

ب)فاكتورهاى مربوط به ابزارها و مواد مصرفى:

١) درمان ارتودنسى از آن جمله درمانهاى دندانپزشكى است كه هزينه آن بسيار وابسته به قيمت و كيفيت مواد مصرفى است.ميزان و تنوع ماتريال مصرفى در اين درمان بالا مى باشد و وسايل مصرفى هم از نظر كمى و هم از نظر كيفى طيف بسيار وسيعى را دارند و همين موضوع نيز به دشوارى قيمت گذارى آن مى افزايد.

 ٢) ابزارهاى مورد نياز درمان ارتودنسى (وسايلى كه به عنوان سخت افزار اين درمان درنظر گرفته مى شوند)نيز تنوع زيادى دارند.كيفيت اين ابزارها و تعدادى كه از هر كدام (جهت حفظ اصول استريليزاسيون) كه براى هر مطب تهيه مى شوند نيز تاثير بسزايى در هزينه درمان ارتودنسى مى گذارد.تعداد بيمارانى كه در هر شيفت كارى مطب ارتودنسى ويزيت مى شوند به مراتب بيشتر از تعداد معمول در دندانپزشكى عمومى است و هر مطبى(براى حفظ اصول استريليزاسيون و بهداشت مورد نظر)بايستى به تعداد بيماران شيفت كارى خود ابزار ارتودنسى داشته باشد…

ج) فاكتورهاى مربوط به پزشك معالج:

به موضوعات فوق فاكتورهاى مربوط به خود پزشك معالج (متخصص ارتودنسى) را نيز اضافه كنيد.طبيعتا” هزينه درمان ارتودنسى نزد متخصص ارتودنسى بيشتر خواهد بود وهر چقدر متخصص ارتودنسى مربوطه تجربه كارى بيشترى داشته باشد؛عضو هيئت علمى دانشگاه باشد يا داراى مدرك  فوق تخصصى باشد احتمالا” تعرفه درمانگرى بالاترى را به خود اختصاص خواهد داد.

با توجه به اين موضوع مى توان انتظار داشت كه هزينه درمان فوق تخصص بالاتر از متخصص ارتودنسى و آنهم بالاتر از يك دندانپزشك باشد و اين هزينه در بين متخصصين ارتودنسى مختلف نيز متفاوت باشد.

د) مطب ارتودنسى يا كلينيك دندانپزشكى

به اين موضوع به صورت جداگانه و در مقاله اى مجزا خواهيم پرداخت ولى بصورت كلى تعرفه درمان در مطب نسبت به درمانگاه يا كلينيك مختصرى بالاتر است.

با جمع بندى فاكتورهاى فوق ،حال كاملا” مى توان دريافت كه چرا قيمت درمان ارتودنسى در مطب متخصص ارتودنسى بيشتر از كلينيك مى باشد و چرا حتى مطب هاى متخصصين ارتودنسى مختلف،قيمت گذارى متفاوتى براى درمان ارتودنسى دارند.

تعرفه يا قيمت درمان ارتودنسى حتى بر اساس مناطق مختلف جغرافيايى نيز ممكن است متفاوت باشد. علت آن نيز تفاوت هزينه هاى جارى يك مطب در شهرهاى مختلف كشور يا حتى نقاط مختلف يك شهر مى باشد. هزينه هاى روزمره يك مطب و دستمزد پرسنل آن نيز مانند تمام حرفه هاى ديگر از شهرى به شهر ديگر و در نقاط مختلف يك شهر با هم متفاوت مى باشد.

از اينرو كاملا” مى توان درك كرد كه مثلا” چرا هزينه درمان در دو شهر نزديك به هم مانند تهران و كرج  متفاوت مى باشد!

تعرفه نیمه دولتی بیمه های تکمیلی براى ارتودنسى

به هر روى با توجه با دشوارى هايى كه در امر قيمت گذارى درمان ارتودنسى وجود دارد حتى مراجع نظارتى نيز نمى توانند تعرفه و قيمت دقيقى براى اين درمان تعيين كنند .سختى هاى موجود موجب شده تا بيمه هاى تكميلى نيز قيمت هاى مختلفى را براى آن ارائه كنند. بسيار مى شنويم كه افراد مراجعه كننده از هزينه ها و اعداد مختلفى كه شنيده اند گلايه مى كنند.

ما نيز در اين مقاله مدعى نيستيم كه مى توانيم تعرفه دقيق اين درمان را مى توانيم تعيين كنيم (كما اينكه با توضيحات فوق بايستى قبول كرد كه چنين چيزى تقريبا” امكان ندارد!) اما مى توانيم با اشاره به يك سرى رقم هاى ارائه شده به حداقل تعرفه درمان ارتودنسى نزديك شويم…

ملاكى كه براى اين موضوع در نظر گرفتيم هزينه هاى اعلامى از سوى بيمه هاى تكميلى است (با وجودى كه نمى توان با قطعيت ارقام اعلامى ازآنها را تاييد كرد).در این بین بيمه هايى كه براى بانك هاى مختلف در نظر گرفته مى شود را خيلى نمى توان تاييد كرد چون بانك ها فقط مقدارى از هزينه را تقبل مى كنند.اين موضوع در مورد بيمه نيروهاى مسلح نيز مصداق دارد.

يكى از مهمترين بيمه هاى تكميلى كه با كارشناسى هاى زياد سعى در تعيين هزينه درمان ارتودنسى داشته است بيمه دانا مى باشد كه ميزان زيادى از خانواده هاى ايرانى با اين بيمه تكميلى آشنايى دارند.

بيمه دانا تعرفه سال 1396 درمان ارتودنسى (توسط متخصص ارتودنسی )برای هر فک پلاک متحرک را بالغ بر 12میلیون و یکصد و سی هزار ریال و هر فک ارتودنسی ثابت را بالغ بر 29 میلیون و یکصد و چهل هزار ریال(دو فک ارتودنسی ثابت:58 میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال) اعلام كرده است.

تعرفه اعلامی بيمه رازى نيز مشابه تعرفه های بیمه دانا می باشد.

بیمه های پارسیان، آرمان، سینا، البرز و بیمه پاسارگاد نیز هزینه یک فک درمان ارتودنسی ثابت را بیست و نه میلیون و یکصدو چهل هزار ریال ارزیابی کرده اند و بیمه ایران این درمان را بیست و شش میلیون و دویست و بیست وشش هزار ریال قیمت گذاری کرده است.

هزينه و قيمت درمان ارتودنسى
هزينه و قيمت درمان ارتودنسى

تعرفه بخش خصوصی درمان ارتودنسی

در نتیجه گیری می توان عنوان کرد که حتی تعرفه بیمه ای درمان ارتودنسی دو فک در سال 1396 مابین 5/5 تا 6 میلیون اعلام شده است و این کف قیمت یک درمان باکیفیت ارتودنسی توسط متخصص ارتودنسی است.

با توجه به اینکه قیمت گذاری خدمات توسط  بیمه ها بصورت حداقلی برآورد می شود (به بیان ساده کمترین عدد ممکن در تعرفه بیمه درنظر گرفته می شود) می توان این اعداد را حداقل قیمت یک درمان ارتودنسی در نظر گرفت. طبیعی است هر چقدر خدمات بیشتری در اختیار مراجعه کنندگان گذاشته شود (که معمولا” در مراکز خصوصی نیز به همین ترتیب است) تعرفه آن به حداقل تعرفه مذکور اضافه خواهد شد.

گول ارتودنسی ارزان را نخورید!

بایستی درنظر داشت که بحث درمان و بخصوص زمینه هایی از آن که جنبه زیبایی بیشتری دارند به نوعی شاید متفاوت از سایر خدمات باشند و فرد متقاضی نبایستی به بهای دریافت هزینه ارزانتر، سلامت خود را به مخاطره بیندازد.

در چنین مواردی شاید بهتر باشد که فرد بجای دریافت ارزانتر از حد خدمات زیبایی (که برای وی ریسک سلامتی به همراه خواهد داشت) از خیر این درمان زیبایی بگذرد. درمان ارتودنسی نیز ازین قاعده مستثنی نمی باشد و فرد متقاضی بایستی بداند که ارتودنسی باکیفیت نیز حداقل تعرفه ای دارد (که کمترین آن همان تعرفه بیمه ای ارتودنسی است که اشاره شد) و زیر این قیمت قطعا” کیفیت ارتودنسی به خطر خواهد افتاد. ارتودنسی ارزان به بهای کاهش کیفیت درمان ارتودنسی منجر می شود و در طولانی مدت مشکلات خاص خود را به همراه خواهد داشت.

هزينه و قيمت درمان ارتودنسى
هزينه و قيمت درمان ارتودنسى

راه حل در ارتودنسی اقساطی است

اگر کار متخصص ارتودنسی خاصی را قبول دارید و تمایل دارید نزد وی کار انجام دهید و تعرفه درمان وی بالاتر از بودجه بندی شما می باشد؛ یک راه حل پیشنهادی این می باشد که با مجموعه درمانی مذکور وارد مذاکره شوید. در کشور ما این هزینه درمان ارتودنسی بصورت یک پیش پرداخت اولیه و اقساط بعدی دریافت می شود. میزان این پیش پرداخت و اقساط نیز از مطبی به مطب دیگر متفاوت است و می توانید از مطبی که درمان ارتودنسی با کیفیت اراِیه می کند بخواهید تا شرایط پرداخت را به شرایط مالی شما نزدیک کند.