اپلاینس های فانکشنال دستگاه هایی هستند که به منظور تصحیح رشد فک وبهبود روابط بین فکی به کار می روند. مهمترین استفاده این دستگاه ها درمان و اصلاح رشد ناکافی فک پایین است. البته در درمان ناهنجاریهای open bite، deep bite وclassIII نیز میتوان از آنها استفاده کرد.

 بسته به شرایط بیمار، استفاده از دستگاه های فانکشنال میتواند تنها درمان ارتودنسی مورد نیاز برای بیمار باشد یا اینکه در حین استفاده از دستگاه های فانکشنال یا بعد از آن نیاز به استفاده از دستگاه های ثابت باشد. واقعیت این است که دستگاه های فانکشنال در مرتب کردن دندانها  چندان دقیق عمل نمیکنند و اگر پس از اتمام استفاده از این دستگاه ها نیاز به استفاده از Braceها باشد، طول دوره درمان به مراتب کوتاه تر و امکان موفقیت درمان بیشتر خواهد بود.

 این دستگاه ها عموما زمانی تجویز میشوند که طبق تشخیص متخصص ارتودنسی،بیمار در سن رشد بوده و بالغ نشده باشد تا با بهره گیری از مزیت در حال رشد بودن صورت و اسکلت بتوان مشکلات را برطرف کرد.

 یکی از پرکاربردترین انواع فانکشنال twin blockمی باشد. مزیت این دستگاه ،امکان تکلم راحت تر و سازگاری بهتر با آن می باشد. این دستگاه از دو bite block تشکیل شده که با زاویه 70 درجه نسبت به یکدیگر قرار می گیرند. تویین بلاک ها نیز معمولا” برای درمان رشد ناکافی فک پایین مورد استفاده قرار میگیرند و به دلیل آنکه در خوردن و صحبت کردن اختلال ایجاد نمیکنند استفاده از آنها برای بیمار راحت است. اگر twin blockها در ترکیب با vertical elastics مورد استفاده قرار گیرند میتوانند در درمان deep bite نیز موثر باشند.به همین ترتیب می توان از ترکیب کردن آنها با هدگیر برای اصلاح نسبیopen bite  کمک گرفت.

qa - دستگاه های فانکشنال در ارتودنسی
دستگاه های فانکشنال در ارتودنسی
qa1 - دستگاه های فانکشنال در ارتودنسی
دستگاه های فانکشنال در ارتودنسی

 انواع ثابت دستگاه های فانکشنال نیز وجود دارند که پر کاربردترین آن Herbst می باشد. به خاطر مشکلات استفاده از نخ دندان در حین استفاده از این نوع دستگاه های ثابت، رعایت بهداشت دهان از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است.

qa2 - دستگاه های فانکشنال در ارتودنسی
دستگاه های فانکشنال در ارتودنسی

 نوع جدیدتر فانکشنال های ثابت MARA نام دارد که برای درمان ناهنجاری classII و رشد ناکافی فک پایین مورد استفاده قرار میگیرد. این دستگاه توسط اتچمنتهایی به اولین دندان مولر متصل میشود و از آنجا که 24 ساعته و به طور مداوم مورد استفاده قرار میگیرد میزان موفقیت درمان در آن بالاست.

qa3 - دستگاه های فانکشنال در ارتودنسی
دستگاه های فانکشنال در ارتودنسی
qa4 - دستگاه های فانکشنال در ارتودنسی
دستگاه های فانکشنال در ارتودنسی

Rick-A-Nator™

این دستگاه نیز یک اپلاینس ثابت فانکشنال می باشد که دارای یک incisal ramp در سطح پشتی دندانهای قدامی فک بالا بوده و به وسیله wireها به دندانهای مولر متصل میشود. زمانیکه overjet کمتر از 4mm باشد این دستگاه میتواند بسیار موثر باشد و اگر همراه با vertical elastics مورد استفاده قرار گیرد میتواند در درمان deep bite نیز موثر باشد. Rick-a-nator به طور چشمگیری باعث بهبود نیمرخ بیمار و سلامت TMJ میشود.

qa5 - دستگاه های فانکشنال در ارتودنسی
دستگاه های فانکشنال در ارتودنسی
qa6 - دستگاه های فانکشنال در ارتودنسی
دستگاه های فانکشنال در ارتودنسی