در بعضی از موارد خاص، فک بالا (maxilla) و فک پایین (mandible) نسبت به هم در رابطه مناسبی قرار ندارند ؛در این موارد پس ازتهیه تصاویر رادیوگرافیک و تایید متخصص ارتودنسی، ممکن است در بازه ای مشخص از درمان، استفاده از head gear پیشنهاد شود….