زمانی که پروسه درمان به اتمام میرسد ،برای حفظ موقعیت دندانها و حفظ نتایج درمان، در اغلب بیماران(بخصوص در فک پایین) retainerهای ثابت گذاشته میشود. Retainer ثابت متناسب با شرایط هر فرد طراحی شده و به سطح پشتی یا زبانی 4 یا 6 دندان قدامی که به تازگی مرتب شده اند متصل میشود.

0 4 4 - نگهداری ریتینرهای های ثابت ارتودنسی

پذیرش این ریتینرها از طرف بیمار عالی است.چون برای حفظ ثبات نتایج درمان،دیگر نیازی به همکاری آنها نمی باشد(برعکس ریتینرهای متحرک). در حال حاضر دانسته های کمی در مورد مدت زمان باقی ماندن نگهدارنده های ثابت در محل وجود دارد.نوع مشکل اولیه،سن بیمارو توانایی پاکیزه نگه داشتن ریتینر می تواند فاکتورهای تعیین کننده باشد. تا زمانی که ریتینر سالم باشد نتیجه درمان حفظ می شود وتا زمانی که بیمار کنترل بهداشت کافی انجام می دهد دلیل واقعی برای برداشتن ریتینر وجود ندارد.

2 4 4 - نگهداری ریتینرهای های ثابت ارتودنسی

در طول دوره استفاده از retainerها جلسات ویزیت برای بررسی وضعیت آنها الزامی می باشد. در حدفاصل جلسات ویزیت نیز خود فرد  باید اتصال آنها و هرگونه  حرکت دندانی را زیر نظر داشته باشد ودر حضور آنها باید از گاز زدن و خوردن غذاهای سفت وسخت پرهیز کند.

3 4 4 - نگهداری ریتینرهای های ثابت ارتودنسی

تجمع جرم در بالای لثه وهمچنین stain (رنگدانه) اغلب در امتداد قسمت زیرین سیم ریتینر مشاهده می شود اما دکلسیفیه شدن و پوسیدگی نادر است.با این وجود حتی وجود مقادیر زیاد جرم در اطراف ریتینرهای فک پایین در بیماران جوان وسالم اگر منجر به پاکت پریودنتال نشود،نگران کننده نیست.

مهم ترین مشکل با هر ریتینر ثابت این است که رعایت بهداشت نواحی بین دندانی با وجود این وسیله ها مشکل است به ویژه در ناحیه قدامی پایین. اگر در طول دوره استفاده از ریتینر، متخصص ارتودنسی تشخیص دهد که مراقبت صحیح و کافی از آنها به عمل نمی آید ابتدا دستورالعمل های ویژه ای تجویز خواهد کردو اگر این بهداشت نامناسب ادامه پیدا کند retainer ثابت جدا شده و به جای آن retainer متحرک جایگزین خواهد شد ؛چرا که نگه داری retainerهای ثابت در چنین شرایطی موجب وارد شدن آسیب جدی به دندانها و ساختارهای پشتیبانی کننده آنها خواهد شد.

4 3 3 - نگهداری ریتینرهای های ثابت ارتودنسی

 چندین روش برای تمیز کردن retainerهای ثابت توسط نخ دندان وجود دارد. یک روش استفاده از floss threaderها میباشد.این وسیله قطعه ای پلاستیکی است که برای هدایت نخ دندان بین دندان و سیم های retainer مورد استفاده قرار میگیرد .زمانی که نخ دندان بین دندانها قرا گرفت با حرکت آن به بالا و پایین میتوان فضای میان دندانها و زیر سیمها را تمیز کرد.(برای توضیحات بیشتر با آموزش ویدیویی استفاده از نخ دندان مراجعه کنید).

5 3 3 - نگهداری ریتینرهای های ثابت ارتودنسی

 تکنیک دیگر استفاده از super floss میباشد. Superfloss یک تکه نخ دندان با انتهایی ضخیم شده میباشد.این انتهاهای ضخیم شده امکان عبورنخ دندان از بین سطوح دندانی را فراهم می کند.سپس میانه نرم این نخ دندان برای تمیز کردن سطوح بین دندانی بکار می رود.

6 3 3 - نگهداری ریتینرهای های ثابت ارتودنسی

با این حال بدون استفاده از superfloss و floss threaderها نیزمیتوان retainerها را تمیز کرد که در ویدیویی به آن اشاره میکینیم. این ترفند کوچک امکان این را فراهم می کند تا بدون نیاز به ابزارهای جانبی و superflossها فضای بین دندانها را تمیز کرد .