آرشیو بیماران درمان شده توسط دکتر فرزین اصلانی

درمانهای ناصحیح انجام شده توسط درمانگرهای فاقد صلاحیت

درمانهای انجام شده با روش ارتودنسی

700 1 - نمونه درمانى شماره سی و نهم
نمونه درمانى شماره سی و هشتم

نمونه درمانى شماره سی و هشتم

بیمار مورد نظر دچار ناقرینگی و مشکل سایز دندانی بود که با ارتودنسی و کار دندانپزشکی ترمیمی-زیبایی اصلاح شد. در سمت راست،دندان نیش بالا از زیر دندانهای فک پایین خارج شد. در سمت چپ نیز دندانهای فک بالا بخوبی روی دندانهای پایین همپوشانی پیدا کرده...
904 1 - نمونه درمانى شماره سی و نهم
نمونه درمانى شماره سی و نهم

نمونه درمانى شماره سی و نهم

بیمار مورد نظر با شکایت نامرتبی و بیرون زدگی دندانهای بالا مراجعه نموده بود. پس از درمان،در سمت راست،دندانهای بالا و پایین روی همنشستگی مناسبی پیدا کرده اند. در سمت چپ نیز پس از درمان،دندانهای بالا و پایین بخوبی روی هم نشسته اند. دندانهای فک...

درمانهای انجام شده با جراحی فک و صورت

 ما را دنبال کنید

INSTAGRAMاینستاگرام

 ما را دنبال کنید

TELEGRAMتلگرام

0/5 (0 نظر)