آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره سی و نهم

بیمار مورد نظر با شکایت نامرتبی و بیرون زدگی دندانهای بالا مراجعه نموده بود. پس از درمان،در سمت راست،دندانهای بالا و پایین روی همنشستگی مناسبی پیدا کرده اند. در سمت چپ نیز پس از درمان،دندانهای بالا و پایین بخوبی روی هم نشسته اند. دندانهای فک بالا بخوبی مرتب شده اند. دندانهای فک پایین نیز بخوبی منظم شده اند.

0/5 (0 نظر)
مشتری
نمونه درمانى شماره سی و نهم ارتودنسی