دكتر ماندانا حجازي متخصص دندانپزشكي اطفال

در حالت عادی و همانطور که در قسمت قبل به آن اشاره کردیم دندانهای دائمی پیش از جوانه زدن، با تحلیل ریشه دندانهای شیری سبب لقی و افتادن آنها میشوند. این امر از 4 یا 5 سالگی آغاز و به مدت چندین سال ادامه می یابد. گاهی اوقات مشکلاتی کوچک در این پروسه ایجاد میشوند که یکی از رایجترین آنها پیدایش وضعیتی است که به ” دندان کوسه ای معروف است. اصطلاح دندان کوسه ای به معنای رویش دندانهای دائمی پیش از افتادن دندانهای شیری و در پشت آنها میبباشد که موجب میشود دندانهای کودک همانند کوسه 2 ردیف باشند.

73 700x4301 - دندان کوسه ای در کودکان
دندان کوسه ای در کودکان

 این حالت بیشتر در دندانهای پیشین فک پایین دیده میشود هرچند ممکن است در دندانهای پیشین فک بالا و مولرها نیز دیده شود. حالت دندان کوسه ای ممکن است در هر زمانی ایجاد شود هرچند در دو دوره از زندگی کودک احتمال بیشتری برای آن وجود دارد. اولین دوره 6 سالگی و زمانی که دندانهای قدامی فک پایین میرویند، میباشد و دومین دوره در حدود 11 سالگی و زمانی که مولرهای فک بالا رویش پیدا میکنند، میباشد.

83 620x430 - دندان کوسه ای در کودکان
دندان کوسه ای در کودکان

دلیل اصلی این اتفاق مشخص نیست اما حدس و گمان هایی پیرامون آن وجود دارد که به چندین مورد از آنها اشاره میکنیم:

    • بعضی از دندانپزشکان معتقدند بروز اشکال در تحلیل طبیعی ریشه دندانهای شیری موجب میشود دندانهای اصلی از جایی که کمترین مقاومت در برابر رویش آنها وجود دارد شروع به جوانه زدن کنند.
    • گروهی دیگر از دندانپزشکان معتقدند در صورتی که crowding ( به هم ریختگی ) زیادی در فک پایین وجود داشته باشد دندانهای اصلی ممکن است در پشت دندانهای شیری رویش پیدا کنند.
eeee - دندان کوسه ای در کودکان
دندان کوسه ای در کودکان

بنا بر تحقیقات صورت گرفته وقوع این حالت مشکلی رایج در میان کودکان بوده و در 10% از آنها رخ میدهد. این حالت هم در کودکان با کمبود طول قوس دندانی و هم درکودکان با مقدار فضای مطلوب در دندان های شیری مشاهده می شود. خوشبختانه در بسیاری از موارد این مشکل با افتادن خود به خودی دندانهای شیری حل خواهد شد و دندانهای اصلی طی چندین هفته تا چندین ماه به مکان اصلی خود باز میگردند، هر چند در مواردی بسیار نادر ممکن است دندانهای شیری حتی تا 20 سالگی حفظ شده و دندانهای اصلی پشت آنها رویش پیدا کنند.

در این تصویر فک پایین کودکی را میبینیم که در آن دندانهای اصلی پشت دندانهای شیری رویش پیدا کرده اند. مادر کودک اطلاع داده چندین ساعت بعد از گرفتن این عکس یکی از دندانهای شیری وی افتاده است.

9 - دندان کوسه ای در کودکان
دندان کوسه ای در کودکان

اگر همزمان با رویش دندانهای اصلی دندانهای شیری در جای خود محکم باقی ماندند و طی چندین هفته تغییری در وضعیت آنها حاصل نشد، بهتر است برای پیگیری وضعیت به دندانپزشک خود مراجعه کنید. طبق مطالعات انجام شده، چنانچه این حالت قبل از سن 5/7 سالگی تشخیص داده شود درمانی لازم نیست زیرا در عرض چند ماه این مشکل برطرف خواهد شد. ولی اگر تا سن 8 سالگی اصلاح خودبخودی انجام نگیرد کشیدن دندانهای شیری مربوطه لازم خواهد بود. اگر حتی با وجود کشیدن دندانهای شیری فضای کافی برای حرکت رو به جلوی دندانهای اصلی وجود نداشت ممکن است دندانپزشک درمانی تحت عنوان disking( دیسک زدن) انجام دهد که طی آن دندانپزشک با برداشتن قسمتی از مینای دندانهای مجاور فضای کافی برای حرکت دندانها یه سوی موقعیت صحیح را فراهم خواهد کرد. طبق مقاله ای که در این باره منتشر شده، دندانپزشکان معتقدند که رویش دندانها به صورت جفت جفت میباشد و اگر فرایند رویش یک دندان با مشکل مواجه شود عموماً همتای آن در نیمه دیگر فک نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

در آخر به این نکته اشاره میکنیم که هیچگاه بر اساس نظر و تجربیات خود و دیگران اقدام به کشیدن دندانهای شیری یا درمانی دیگر نکنید. تصمیم گیرنده نهایی در این باره متخصص اطفال است که دارای مهارتهای کافی برای بررسی وضعیت دندانها، ارتباط آنها با یکدیگر و پیش بینی وضعیت آنها در آینده میباشد و این تصمیم را بر مبنای فاکتورهایی مختلف نظیر سن کودک و وضعیت رویش دندانهای وی و بر اساس ثمرات کوتاه مدت و بلند مدت آن خواهد گرفت.