هنوز بسيارى از افراد،هنگامى كه مى خواهند منظور خود از مرتب كردن دندانها را بيان كنند،بجاى ارتودنسي دندان،از لغت سيم كشى دندان استفاده مى كنند.از نظر آنها ارتودنسي با كارى مشابه با آن چيزى كه  سيم كشى انجام مى دهد،دندانها را مرتب مى كند.در مقاله پيش رو قصد داريم بررسى كنيم آنچه كه عامه مردم راجع به ارتودنسي دندان فكر مى كنند صحت دارد يا نه؟در ادامه نيز در مورد انتخاب و ويژگي هاى يك دكتر ارتودنسي بحث خواهيم كرد.

انواع ارتودنسى

به طور كلى ارتودنسي به دو نوع ارتودنسى متحرك و ارتودنسي ثابت تقسيم مى شود.منظور از ارتودنسي متحرك همان پلاك هاى متحرك مى باشد كه معمولا” توسط دكتر ارتودنسي كودكان در سنين پايين تر به كار گرفته مى شود و قابل برداشته شدن و گذاشته شدن توسط بيماران ارتودنسي مى باشند.براى تهيه اين پلاك هاى متحرك ارتودنسي،از فك مورد نظر قالبگيرى ارتودنسي انجام شده و به لابراتوار ارتودنسي ارسال مى شود.پس از ساخت پلاك متحرك ،اين وسايل تحويل بيمار مى شوند و درمان متحرك ارتودنسي آغاز مى شود.

iStock 63907725 MEDIUM - ارتودنسي دندان يا سيم كشى دندان؟!
ارتودنسي دندان يا سيم كشى دندان؟!

 ارتودنسي ثابت

 در نگاه اكثر افراد،منظور از ارتودنسي دندان همان ارتودنسى ثابت مى باشد.ارتودنسى ثابت بطور كلى از چند جزء عمده تشكيل شده است.اولين و مهمترين جزء ارتودنسى ثابت همان براكت ها مى باشند كه در اصطلاح عام نگين ارتودنسي نيز ناميده مى شود.نگين دندان يا براكت هاى ارتودنسي در واقع دستگيره هايى هستند كه روى دندانها چسبانده مى شوند و يك دكتر ارتودنسي توسط ابزارهايى كه دارد،به اين دستگيره ها نيرو وارد كرده و توسط اين براكت هاى ارتودنسي،دندانها را جابجا مى كند.برخى افراد در نگاه اول به ارتودنسي دندان،تصور مى كنند كه اين براكت هاى ارتودنسي هستند كه دندانها را جابجا مى كنند ولى در واقع قسمت عمده جابجايى توسط نيروهايى اعمال مى شود كه به اين دستگيره هاى ارتودنسي وارد مى شوند.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  جراحی فک و ارتودنسی

سيم هاى ارتودنسي (يا سيم كشي دندان!)

به طور كلى نيروهاى ارتودنسي توسط سه وسيله ارتودنسي مهم به براكت ها وارد مى شوند:سيم هاى ارتودنسي،كش هاى ارتودنسي و فنرهاى ارتودنسي. با اين حساب اينكه برخى افراد عامى به ارتودنسي دندان سيم كشى دندان مى گويند شايد خيلى هم بى ربط نباشد.

ميزان زيادى از تغييرات ارتودنسي دندان ها توسط سيمهاى ارتودنسي ايجاد مى شود و اين شايد يعنى همان سيم كشى دندان!

سيم هاى ارتودنسي تقسيم بندى هاى مختلفى دارند. از نظر شكل سطح مقطع، سيم هاى ارتودنسي به دو نوع مستطيلى و دايره اى تقسيم مى شوند.از نظر جنس سيم  نيز مى توان سيم هاى ارتودنسي را به انواع مختلف و البته دو گروه مهم تقسيم كرد.سيم هاى نيكل-تيتانيوم و سيمهاى استنلس استيل.

ortho braces spotlight1 - ارتودنسي دندان يا سيم كشى دندان؟!
ارتودنسي دندان يا سيم كشى دندان؟!

سيم هاى نيكل تيتانيوم ارتودنسي

معمولا” در اولين مراحل ارتودنسي ثابت،از سيمهاى نيكل تيتانيوم استفاده مى شود.اين سيم هاى ارتودنسي خصوصيت خاصى دارند و چون از آلياژ فلزات نيكل و تيتانيوم ساخته شده اند بسيار منعطف مى باشند ؛به نحوى كه نمى توان آنها را خم كرد.در اصل اولين بار از اين آلياژ در سفينه هاى فضايى استفاده شد.اين سفينه هاى فضايى در معرض ضربه ها و آسيب هاى مختلف هستند و براى اينكه بطور مداوم نياز نباشد كه آسيب هاى آنها مورد ترميم قرار گيرند،به آلياژى نياز بود كه پس از خم شدن، دوباره به شكل اوليه خود برگردد و  آلياژ نيكل تيتانيوم اين خصوصيت را دارد.سيمهاى نيكل تيتانيوم ارتودنسى،در كارخانه فرم داده شده اند و با قرار گرفتن در براكت هاى ارتودنسي،قوس دندانى را به فرم پيش ساخته خود در مى آورند.سيمهاى نيكل تيتانيوم نيز بر حسب سطح مقطع خود به دو دسته دايره اى و مستطيلى شكل تقسيم مى شوند.معمولا” حداقل سه سيم دايره اى و دو سيم مستطيلى نيكل تيتانيوم براى مرتب كردن اوليه در ارتودنسي دندان ها به كار مى روند.

سيم هاى استيل ارتودنسي

در ادامه  ارتودنسي دندان،براى انجام حركات عمده  و تثبيت دندانها در موقعيت خود از سيمهاى استيل ارتودنسي استفاده مى شود.

يكى از مهمترين مراحل درمان در ارتودنسي دندان ها،استفاده از سيم هاى مستطيلى استيل مى باشند.اين سيم هاى ارتودنسي براى تكميل روند درمان به كار مى روند و كاربرد آنها اين است كه ريشه دندان را در موقعيت خود تثبيت مى كنند.معمولا” حداقل دو سيم دايره اى و دو سيم مستطيلى براى ارتودنسي دندان ها به كار مى رود.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  ارتودنسی در کرج

ارتودنسي فورى يا ارتودنسي سريع!

با توجه به توضيحات ارائه شده در مورد روند انجام ارتودنسي دندان، بايستى متوجه شده باشيد كه اين روند از يك سرى قواعد و اصول طبقه بندى شده پيروى مى كند .حداقل زمانى كه يك سيم ارتودنسي عملكرد خود را انجام مى دهد يك ماه مى باشد و اگر تمام روند درمان بدون وقفه پيش رود(مثلا” هيچ براكت ارتودنسي كنده نشود و تمام ويزيت هاى ارتودنسي به صورت مرتب انجام شود)براى يك ارتودنسي دندان داراى كيفيت مناسب بايستى حداقل پنج سيم ارتودنسي از جنس نيكل تيتانيوم و چهار سيم از جنس استيل به كار رود.فقط قرار دهى اين تعداد سيم در يك ارتودنسي  ساده و بدون كشيدن دندان حداقل ٩ماه زمان مى خواهد.با اين حساب سرانگشتى متوجه خواهيد شد تبليغاتى از جنس ارتودنسى فورى،ارتودنسي سريع و موارد مشابه عملا” از تعداد سيم هاى ارتودنسي(و به نوعى از كيفيت ارتودنسي دندان)مى كاهند تا زمان ارتودنسي را كاهش دهند.براى همين به هيچ عنوان براى يك ارتودنسي كوتاه مدت وسوسه نشويد و از دكتر ارتودنسي  خود كيفيت ارتودنسي را بخواهيد تا كوتاه كردن زمان ارتودنسي…

0 5 - ارتودنسي دندان يا سيم كشى دندان؟!
ارتودنسي دندان يا سيم كشى دندان؟!

دكتر ارتودنسي دندان

ارتودنسي دندان علمى است كه يك دندانپزشك براى انجام آن بايد دوره تخصصى ارتودنسي را بگذراند.آموزش تئورى و عملى ارتودنسي ثابت فقط در دانشكده هاى دندانپزشكى و دوره هاى تخصصى ارتودنسي ارائه مى شود و  دوره هاى چند هفته اى آموزش ارتودنسي (كه برخى دندانپزشكان در آن شركت مى كنند)،صلاحيت انجام ارتودنسي براى يك دندانپزشك ايجاد نمى كند.با اين حساب در انتخاب دكتر ارتودنسي دندان خود دقت كنيد تا حتما” متخصص ارتودنسي باشد.

ارتودنسي دندان در كرج

براى انجام يك ارتودنسي خوب و با كيفيت در شهر زندگى خود(به عنوان مثال كرج)بايستى چند فاكتور مهم را در نظر بگيريد.

مهمترين فاكتور موثر براى ارتودنسي دندان در كرج، پيدا كردن يك دكتر ارتودنسي خوب و متخصص مى باشد. براى پيدا كردن بهترين متخصص ارتودنسي شهر خود بايستى تحقيق و كنجكاوى زيادى به خرج دهيد.با توجه به اينكه در شهرهاى مختلف كشور،متخصصين ارتودنسي مختلفى مشغول به كار شده اند،پيدا كردن بهترين متخصص ارتودنسي بين چند دكتر ارتودنسي خوب اهميت زيادى يافته است.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  اپن بایت یا به هم نرسیدن دندانهای بالا و پایین
elastics in orthodontic treatment - ارتودنسي دندان يا سيم كشى دندان؟!
ارتودنسي دندان يا سيم كشى دندان؟!

دكتر ارتودنسي در كرج و فرديس

در شهر كرج دندانپزشكان زيادى به ارتودنسي مشغول مى باشند اما با توجه به توضيحات ارائه شده بهتر است براى جلوگيرى از مشكلات احتمالى،ارتودنسي دندان هاى خود را نزد دكتر ارتودنسي متخصص در شهر كرج انجام دهيد.دكتر ارتودنسي متخصص در شهر كرج كم نيست(كرج بالاى ده نفر متخصص ارتودنسي داراى پروانه اشتغال اين شهر را دارد) و ازينرو پيدا كردن دكتر ارتودنسي متخصص براى ارتودنسي دندان ها كار دشوارى نيست.البته اين موضوع در فرديس مصداق ندارد؛فرديس كرج با جمعيت دويست هزار نفرى خود هنوز مطب متخصص ارتودنسي ندارد.

دكتر ارتودنسي خوب در كرج و فرديس

دكترارتودنسي خوب يك دندانپزشك متخصص ارتودنسي است كه سابقه علمى درخشانى دارد،تجربه عملى ارتودنسي بالايى دارد(اين را مى توان از نمونه هاى ارتودنسي قبل و بعد وى مى توان دريافت)مراجعين ارتودنسي وى اكثرا” از وى راضى هستند و كلينيك ارتودنسي وى منظم،با امكانات و از نظر بهداشتى نيز در سطح بالايى قرار دارد.بهترين دكتر ارتودنسي تعهد كارى و مسئوليت پذيرى را نيز به كار خوب  خود اضافه كرده است و از نظر منش حرفه اى نيز در بهترين سطح قرار دارد.

دكتر ارتودنسي يا كلينيك ارتودنسي در كرج

امروزه با گستردگى كه تمام شاخه هاى علوم پيدا كرده اند،امور درمانى نيز رفته رفته به سمت تخصصى يا فوق تخصصى شدن پيش رفته اند.ارتودنسي نيز از جمله رشته هاى تخصصى گسترده اى مى باشد كه ديگر نمى توان گفت تك دكتر ارتودنسي مى تواند تمام مشكلات ارتودنسي موجود را به تنهايى و به بهترين نحو درمان كند.به همين منظور كم كم درمانهاى تيمى در ارتودنسي نيز جاى خود را باز مى كند.تنها كلينيك تخصصى ارتودنسي در كرج،كلينيك ارتودنسي دكتر اصلانى و دكتر حجازى مى باشد.در اين مجموعه، ارتودنسي كودكان توسط بهترين متخصص دندانپزشكى كودكان كرج،ارتودنسي ثابت توسط بهترين متخصص ارتودنسي كرج ودرمانهاى ارتوسرجرى(تركيب ارتودنسي و جراحى فك)با همكارى تنها فوق تخصص ارتودنسي كرج(دكتر فرزين اصلانى)و جراحان فك و صورت همكار انجام مى شود.

0/5 (0 نظر)