Portfolio Category: نمونه درمان جراحی فک

نمونه درمانى شماره هشتم

بیمار مورد نظر خانم 25 ساله ای بود که از صورت کشیده و روی هم…

نمونه درمانى شماره دهم

بیمار مورد نظر خانم 28 ساله ای بود که با شکایت زیاد دیده شدن لثه…