آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره هشتم

بیمار مورد نظر خانم 25 ساله ای بود که از صورت کشیده و روی هم ننشستن دندانهای خود شکایت داشت. درمقایسه نمای لبخند قبل و پس از درمان،مشخص است که صورت کشیده وی اصلاح شده و نمای لبخند فک بالا نیز بهبود یافته است. در مقایسه نمای نیم رخ راست قبل و پس از درمان ،مشخص است که فک بالای وی جلو آمده و چانه وی نیز اصلاح شده است. در مقایسه نمای نیم رخ چپ قبل و پس از درمان نیز مشخص است که فک بالای وی جلو آمده و چانه وی نیز اصلاح شده است. در مقایسه دونمای روبروی داخل دهانی(قبل و بعد از درمان )کاملا” مشخص می باشد روی هم نشستگی دندان های بالا وپایین بیمار با جراحی (هر دو فک) تصحیح شده است. در مقایسه دو نمای سمت راست داخل دهان (قبل و بعد از درمان ) مشخص می باشد که پس از جراحی دندانهای فک بالا و پایین به خوبی روی هم نشسته اند. در مقایسه دو نمای سمت چپ داخل دهان (قبل و بعد از درمان ) نیز مشخص می باشد که پس از جراحی دندانهای فک بالا و پایین به خوبی روی هم نشسته اند. در مقایسه دو نمای داخل دهانی فک بالا(قبل و بعد از درمان )مشخص می باشد که شکل قوس فک بالا تصحیح شده است. در مقایسه دو نمای داخل دهانی فک پایین(قبل و بعد از درمان )مشخص می باشد که نظم دندانهای فک پایین نیز بهبود یافته است.

0/5 ( 0 بازدید )