آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره دهم

بیمار مورد نظر خانم 28 ساله ای بود که با شکایت زیاد دیده شدن لثه وعقب بودن فک پایین مراجعه نموده بود. به کمک ارتودنسی و عمل جراحی، میزان نمایش لثه اصلاح شده و فک پایین نیز جلو آورده شده است. مشخص است که صورت بیمار بهبود یافته و نمای چانه وی نیز بهتر شده است. در نمای سمت چپ نیز بهبودی چانه وی مشهود است. به وضوح نمای لبخند دندان های فک بالا بهبود یافته است. روی هم نشستگی دندان های بالا وپایین بیمار با جراحی (هر دو فک) تصحیح شده است. فاصله دندانهای فک بالا و پایین در سمت راست کاهش پیدا کرده است. فاصله دندانهای فک بالا و پایین در سمت چپ نیز کاهش پیدا کرده است. شکل قوس فک بالا تصحیح شده است. نظم دندانهای فک پایین نیز بهبود یافته است.

2/5 ( 1 بازدید )