آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره دهم

بیمار مورد نظر خانم 28 ساله ای بود که با شکایت زیاد دیده شدن لثه وعقب بودن فک پایین مراجعه نموده بود. به کمک ارتودنسی و عمل جراحی، میزان نمایش لثه اصلاح شده و فک پایین نیز جلو آورده شده است. مشخص است که صورت بیمار بهبود یافته و نمای چانه وی نیز بهتر شده است. در نمای سمت چپ نیز بهبودی چانه وی مشهود است. به وضوح نمای لبخند دندان های فک بالا بهبود یافته است. روی هم نشستگی دندان های بالا وپایین بیمار با جراحی (هر دو فک) تصحیح شده است. فاصله دندانهای فک بالا و پایین در سمت راست کاهش پیدا کرده است. فاصله دندانهای فک بالا و پایین در سمت چپ نیز کاهش پیدا کرده است. شکل قوس فک بالا تصحیح شده است. نظم دندانهای فک پایین نیز بهبود یافته است.

بيمار در جلسه معاينه متوجه شد كه داراى مشكل فكى است و براى برطرف كردن مشكل خود بايستى جراحى فك كند.ميزان ديده شدن لثه هاى ايشان زياد بود و به اصطلاح لبخند لثه اى داشت كه به معناى رشد رو به جلو و پايين فك بالا بود.از طرفى فك پايين و چانه ايشان نيز عقب بود و براى بهبود چهره صورت،لازم بود كه فك پايين ايشان جلو آورده شود.براى انجام جراحى فك لازمست كه نوع خاصى از ارتودنسى انجام شود كه در اصطلاح به آن ارتودنسى جراحى فك گفته مى شود.براى ايشان ارتودنسى فك بالا و پايين آغاز شد و تنظيم كردن روابط دندانى با روابط فكى پيش رفت.پس از مشاوره هاى متعدد با جراح فك و صورت،موقعيت مورد نظر دندانها براى انجام عمل فك حاصل شد و بيمار تحت عمل جراحى دو فك قرار گرفت.پس از ريكاورى و طى شدن دوران نقاهت،ارتودنسى پس از جراحى فك ايشان از سر گرفته شد و در اين مرحله تنظيمات نهايى براى روى هم نشستن مناسب دندانها انجام شد.در آخر درمان و پس از درآوردن براكت هاى فك بالا و پايين،براى فك بالا نگهدارنده متحرك (پلاك شفاف ارتودنسى) و براى فك پايين نگهدارنده ثابت (فيكس ريتينر) تحويل شد.كل زمان درمان ايشان حدود دو سال و نيم طول كشيد.

2/5 (1 نظر)