آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره یازدهم

بیمار خانم 28 ساله ای بود که به منظور بهبود زیبای صورت،به هدف انجام جراحی فک مراجعه نموده بود ولی فقط درمان ارتودنسی برای ایشان انجام شد. نمای لبخند وی پس از درمان ،بهبود مشخصی یافته است. عقب بودن لب بالا، که در نمای نیم رخ راست قبل از درمان مشهود بود،تصحیح شده است. تصحیح نمای لب بالا در طی درمان،در مقایسه نماهای نیم رخ سمت چپ نیز مشهود است. قبل از درمان،  فاصله های زیادی بین دندانها وجود داشت. در فک بالای بیمار، دو دندان اضافه (به صورت ایمپلنت) قرار داده شد. در فک پایین بیمار نیز دو دندان اضافه (به صورت ایمپلنت) قرار داده شد. در نمای سمت راست مشخص است که دندانها در شیب مطلوبی قرار گرفته اند.  نمای سمت چپ نیز وضعیت قرارگیری مطلوب دندانها را نشان می دهد.

0/5 ( 0 بازدید )