کرج، خيابان بهشتی، بین هلال احمر و دارايی، ساختمان پزشكان نور، طبقه 3، واحد 11 - تلفن : 34498116
کیس درمان شده هفته – نمونه سیزدهم

کیس درمان شده هفته – نمونه سیزدهم

کیس درمان شده هفته نمونه درمانی سیزدهم بیمار خانم ۲۹ ساله ای بود که با شکایت بیرون زدگی و انحراف خط وسط دندانهای بالا (به سمت راست)مراجعه نموده بود. دندانهای فک پایین پس از ارتودنسی،منظم و قرینه شده اند.  برای متقارن ساختن قوس دندانی فک بالا،یک دندان آسیای کوچک از سمت...
درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه پنجم

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه پنجم

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه پنجم پس از درمان ارتودنسی،دندانها  باید روی همنشستگی نسبی داشته باشند و فرد بتواند به شکل قابل قبولى جویدن را انجام دهد.دو عکس فوقانی اسلاید،مربوط به قبل وبعد درمان توسط متخصص ارتودنسی است و دو عکس تحتانی اسلاید،مربوط به پایان کار...
کیس درمان شده هفته – نمونه دوازدهم

کیس درمان شده هفته – نمونه دوازدهم

کیس درمان شده هفته نمونه درمانی دوازدهم بیمار خانم ۲۷ساله ای بود که با وجود انحراف فک پایین حاضر به انجام جراحی فک نبود. در نمای نیم رخ راست پس از درمان بیمار،فرم لب و دندانهای وی تغییر زیادی نکرده است. در نمای لبخند پس از درمان بیمار ،انحراف فک پایین بیمار کمتر به...
درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه چهارم

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه چهارم

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه چهارم فضای دندان کشیده شده در درمان ارتودنسی،باید تا حد امکان با حرکت خود دندانها پر شود نه اینکه روکش شود.دو عکس فوقانی اسلاید،حرکت دندانها به فضای دندان کشیده شده را نشان می دهد که توسط متخصص ارتودنسی درمان شده است و عکس تحتانی...
کیس درمان شده هفته – نمونه یازدهم

کیس درمان شده هفته – نمونه یازدهم

کیس درمان شده هفته نمونه درمانی یازدهم بیمار خانم ۲۸ ساله ای بود که به منظور بهبود زیبای صورت،به هدف انجام جراحی فک مراجعه نموده بود ولی فقط درمان ارتودنسی برای ایشان انجام شد. عقب بودن لب بالا، که در نمای نیم رخ راست قبل از درمان مشهود بود،تصحیح شده است. نمای لبخند...