کرج، خيابان بهشتی، بین هلال احمر و دارايی، ساختمان پزشكان نور، طبقه 3، واحد 11 - تلفن : 34498116
کیس درمان شده هفته – نمونه سی و دوم

کیس درمان شده هفته – نمونه سی و دوم

کیس درمان شده هفته نمونه درمانی سی و دوم بیمار مورد نظر خانم ۲۶ ساله ای بود که با شکایت نامرتب و ناقرینه بودن دندانها مراجعه نموده بود. در سمت راست مشخص است که پس از درمان،دندانهای فک بالا روی همنشستگی مناسبی روی دندانهای پایین پیدا کرده اند. روی همنشستگی دندانها در...
کیس درمان شده هفته – نمونه سی و یکم

کیس درمان شده هفته – نمونه سی و یکم

بیمار مورد نظر خانم ۲۷ ساله ای بود که با شکایت فاصله بین دندانهای فک بالا و روی هم ننشستن دندانهای دو فک مراجعه کرده بود. در نمای سمت چپ نیز مشخص است که روی هم نشستن دندانها بهبود یافته است. در نمای سمت راست مشخص است که روی هم نشستن دندانها تصحیح شده است. با کشیدن...
کیس درمان شده هفته – نمونه سی ام

کیس درمان شده هفته – نمونه سی ام

کیس درمان شده هفته نمونه درمانی سی ام بیمار خانم ۲۷ ساله ای بود که با شکایت بی نظمی دندانهای بالا مراجعه کرده بود. پس از درمان،روی همنشستگی دندانها در سمت راست بهبود یافته بود. پس از درمان،روی همنشستگی دندانها در سمت چپ نیز بهبود یافته بود. نظم دندانهای فک بالا بهبود...
کیس درمان شده هفته – نمونه بیست و نهم

کیس درمان شده هفته – نمونه بیست و نهم

کیس درمان شده هفته نمونه درمانی بیست و نهم بیمار مورد نظر دختر ۹ساله ای بود که با تورفتگی فک بالا مراجعه کرده بود و از دستگاه فیس ماسک برای بیرون آوردن فک بالا استفاده شد. لبخند فک بالا بعد از درمان زیباتر شده است. در نمای سمت راست مشخص است که فک بالا توپرتر شده است....
کیس درمان شده هفته – نمونه بیست و هشتم

کیس درمان شده هفته – نمونه بیست و هشتم

کیس درمان شده هفته نمونه درمانی بیست و هشتم بیمار مورد نظر با شکایت بیرون زدگی فک بالا مراجعه کرده بود و در طی درمان ارتودنسی دو دندان آسیای کوچک برایشان خارج شد. در سمت چپ نیز پس از درمان،روی همنشستگی بهتری ایجاد شده است. پس از درمان،در سمت راست،تناسب بهتری بین...