آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره پانزدهم

خانم 23 ساله با شکایت بیرون زدگی دندانهای نیش مراجعه نموده بود. با همکاری بیمار و استفاده مناسب از الاستیک (و بدون کشیدن دندان) فضای مناسبی برای پایین آوردن دندان در فک بالا فراهم شد. در فک پایین نیز نظم دندانها بهبود یافت. نمای سمت راست دندانها،روی همنشستگی مناسب این سمت را نشان می دهد. نمای سمت چپ دندانها، روی همنشستگی مناسب این سمت را نشان می دهد

0/5 (0 نظر)