آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره پنجاهم

بیمار مورد نظر خانم 26 ساله ای بودند که با شکایت نامرتبی و ننشستن دندانهای قدامی مراجعه نموده بودند.در نماهای داخل دهانی بی نظمی و بیرون زدگی دندانها مشخص بود.ابتدا درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پس از مدتی،درمان ارتودنسی ثابت فک پایین برای ایشان شروع شد.در ادامه  ایشان با نامه برای کشیدن چهار دندان آسیای کوچک (دو دندان از فک بالا و دو دندان از فک پایین) به دندانپزشک ارجاع شدند.پرکردن فضاهای دندانی با حرکت دندانها به منطقه دندانهای کشیده شده ادامه یافت و در نهایت درمان ایشان حدود دو سال پس از شروع ارتودنسی،خاتمه یافت. در انتهای درمان ارتودنسی ایشان برای فک بالا نگهدارنده (ریتینر) متحرک و برای فک پایین نگهدارنده ثابت (فیکس ریتینر) تحویل شد.

5/5 (1 نظر)