آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه هشتم

پس از درمان ارتودنسی،بایستی به بیمار نگهدارنده(رتینر) تحویل داده شود.معمولا” برای فک پایین، نگهدارنده ثابت درنظر گرفته می شود و ساخت درست این وسیله،نقش مهمی در حفظ نتایج درمان دارد.

دو عکس فوقانی اسلاید مربوط به نگهدارنده ای است که بصورت مناسبی توسط متخصص ارتودنسی ساخته شده و عکس تحتانی اسلاید مربوط به نگهدارنده ای است که توسط درمانگر فاقد صلاحیت ساخته شده و منجر به برگشت فوری درمان و نیاز بیمار به ارتودنسی مجدد شده است.

0/5 (0 نظر)