آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره چهل و پنجم

بیمار مورد نظر خانم 18 ساله ای بود که با شکایت بیرون زدگی دندانهای فک بالا برای ارتودنسی مراجعه کرده بود.دندانهای فک بالای وی علاوه بر بیرون زدگی دارای بی نظمی نیز بودند.دندانهای فک پایین نیز دارای مختصری نامرتبی بودند.

برای ایشان ابتدا ارتودنسی ثابت فک بالا انجام شد و پس از دو جلسه،جهت کشیدن دو دندان آسیای کوچک فک بالا به دندانپزشک ارجاع شدند.در ادامه ارتودنسی ثابت فک پایین نیز برای ایشان گذاشته شد.با پیشرفت ارتودنسی،فضای دندانهای کشیده شده به تدریج پر شد.در انتهای درمان،با کش های ارتودنسی،دو فک دندانی مرتب شده روی هم نشانده شدند.پس از انجام جزییات و حصول همپوشانی دندانها،ابتدا ارتودنسی فک بالا و در جلسه بعدی ارتودنسی فک پایین درآورده شد.برای فک بالا،نگهدارنده(ریتینر)متحرک  و برای فک پایین،نگهدارنده ثابت(فیکس ریتینر)تحویل شد.

کل زمان درمان،23 ماه طول کشید و در انتهای درمان، در نظرسنجی، ارزیابی بیمار از نتایج درمان عالی بود.

0/5 (0 نظر)