Portfolio Category: درمان اشتباه ارتودنسی

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه اول

یکی از شایع ترین درمانهای اشتباه ارتودنسی،هنگامی رخ می دهد که درمانگر برای مرتب کردن…

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه دوم

بستن مناسب فضای دندان کشیده شده در ارتودنسی بسیار مهم است.درمانگر باید در مرحله بستن…

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه سوم

کشیدن دندان در ارتودنسی،بستگی به بررسی های زیاد و فاکتورهای گوناگونی دارد.فضای دندان کشیده شده…

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه چهارم

فضای دندان کشیده شده در درمان ارتودنسی،باید تا حد امکان با حرکت خود دندانها پر…

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه پنجم

پس از درمان ارتودنسی،دندانها  باید روی همنشستگی نسبی داشته باشند. دو عکس فوقانی اسلاید،مربوط به…

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه ششم

کشیدن دندان در ارتودنسی نیاز به ارزیابی دقیق و کاملی دارد.دستور خاج ساختن دندان نیز…

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه هفتم

متاسفانه هر هفته در مطب،حداقل یک مراجعه کننده داریم که طی یک درمان ارتودنسی نامناسب،دندان…

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه هشتم

پس از درمان ارتودنسی،بایستی به بیمار نگهدارنده(رتینر) تحویل داده شود.معمولا" برای فک پایین، نگهدارنده ثابت…