آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه ششم

کشیدن دندان در ارتودنسی نیاز به ارزیابی دقیق و کاملی دارد.دستور خاج ساختن دندان نیز در خلال درمان ارتودنسی با دستور کتبی و قانونی متخصص ارتودنسی صادر می شود . در صورتی که  کشیدن دندان به اشتباه انجام شود فاجعه ارتودنسی رخ می دهد و جبران آن بسیار دشوار و در برخی موارد نیز ناممکن است. دو عکس اسلاید فوق، نمونه درمان شده توسط متخصص ارتودنسی  و عکس پایین اسلاید،پایان درمان بیماری را نشان می دهد که دندانهای وی به اشتباه خارج شده است.

3/5 (1 نظر)