آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه پنجم

پس از درمان ارتودنسی،دندانها  باید روی همنشستگی نسبی داشته باشند. دو عکس فوقانی اسلاید،مربوط به قبل وبعد درمان توسط متخصص ارتودنسی است و دو عکس تحتانی اسلاید،مربوط به پایان کار درمانگری است که در آن بیمار مشکل جویدن غذا داشته است.

0/5 (0 نظر)