آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

درمان اشتباه ارتودنسی – نمونه دوم

بستن مناسب فضای دندان کشیده شده در ارتودنسی بسیار مهم است.درمانگر باید در مرحله بستن فضا،شکل قوس دندانی و حرکت دندانها را تحت کنترل داشته باشد.دو تصویر فوقانی اسلاید مورد نظر،بسته شدن مناسب فضای دندان کشیده شده توسط دکتر اصلانی و تصویر تحتانی اسلاید،درمان نامناسب انجام شده توسط درمانگر دیگری را به تصویر می کشد.

0/5 (0 نظر)