آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره پنجاه و پنج

بيمار مورد نظر آقاى ١٤ساله اى بود كه با شكايت از نامرتبى دندانهاى قدامى بالا مراجعه نموده بود.قوس دندانى فك بالا بدشكل بود و دندانها بى نظمى زيادى داشتند.قوس فك پايين نيز دچار مشكل بود و بى نظمى دندانى نيز داشت.براى وى ارتودنسي ثابت دو فك بالا و پايين تجويز شد و درمان با ارتودنسي فك بالا شروع شد.پس ازينكه قوس دندانى فك بالا شكل داده شد و دندانهاى اين فك نظم نسبى پيدا كردند درمان ارتودنسي ثابت فك پايين نيز شروع شد.در ادامه و پس از مرتب شدن دندانهاى بالا و پايين،دو فك توسط كش هاى ارتودنسي روى هم نشانده شدند.در پايان و پس از درآوردن وسايل ارتودنسي، براى فك بالا نگهدارنده متحرك و براى فك پايين نگهدارنده ثابت(فيكس ريتينر) تحويل شد. كل دوره درمان ارتودنسي ايشان حدود يكسال و نيم به طول انجاميد.

5/5 (1 نظر)